Gå til indhold

Fire entreprenører inviteret til dialog om byggeri af universitetshospital

Region Sjælland har netop udpeget fire totalentreprenører, der nu skal deltage i en dialogfase frem mod årsskiftet om byggeriet af 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger til Sjællands Universitetshospital i Køge.

De fire totalentreprenørhold er:

  • NCC Danmark A/S
  • INSO (Italien)
  • JV ITINERA - CMB (Italien)
  • MT Højgaard A/S (Danmark)

 

Om beslutningen siger regionsrådsformand Jens Stenbæk:

- Jeg er glad for, at vi nu har fundet fire velkvalificerede kandidater til den videre dialog om vores udbud af senge- og behandlingsbygninger.

I slutningen af februar 2018 skal de bydende aflevere tilbud med tidsplan og en konceptbeskrivelse af deres arkitektoniske og konstruktive valg, understøttet med illustrationer af facaden. Desuden skal tilbuddet indeholde beskrivelse af, hvordan totalentreprenørerne vil tilrettelægge arbejdet og samarbejde med Region Sjælland om færdiggørelse af projektet inden for den økonomiske ramme.

På den baggrund vælger regionen holdet, som skal færdiggøre og opføre denne del af byggeriet inden for den økonomiske ramme på cirka to milliarder kroner.

Men først gælder det altså den konkurrenceprægede dialog. Om det siger projektdirektør Helle Gaub:

- Jeg ser frem til en tæt dialog med de bydende entreprenører om de løsninger, der bedst kan opfylde regionens ønsker.

 

Fakta om udbud

  • Sjællands Universitetshospital i Køge opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital, der ender med at blive næsten tre gange så stort, i alt 185.000 kvadratmeter. Det samlede hospitalsbyggeri kommer til at koste fire milliarder kroner (2009-priser).
  • Det aktuelle udbud omhandler 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger, der opføres i etaper og indeholder sengeafdelinger, akutafdeling, intensiv afdeling, ambulatorier, billeddiagnostik samt behandlingsfunktioner i form af stråleterapi og operationsafsnit. Bygningerne vil indeholde: 789 enestuer, 38 intensivpladser, 158 undersøgelsesrum og 41 operationsstuer.