Gå til indhold

Videndelingsoversigt 2016

Ny oversigt over den tværregionale videndeling i regi af de nye sygehusbyggerier viser fremgang og vækst i innovative initiativer. Samtidigt har videndelingen bidraget til at realisere konkrete projekter, der skaber værdi for patienterne.

Regionerne iværksatte videndelingsprojektet ”Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation” i 2010 for at understøtte en systematisk opsamling, deling og udvikling af viden om det nye sygehusbyggeri på tværs af regionerne.

Oversigten over niveauet af videndeling for 2016 bekræfter, at dette emne fortsat står højt på dagsordenen. Samtidig viser oversigten, at flere af de konkrete projekter i 2016 er blevet afsluttet.

Regionerne videndeler på tværs af byggerierne og regionerne. Dette har mundet ud i flere nye projekter. Der arbejdes eksempelvis med udarbejdelse af en fælles regional strategi og handlingsplan for logistik frem mod 2022, der skal fordre en mere systematisk og struktureret tilgang til arbejdet med forsyningslogistik og understøtte realisering af effektiviseringsgevinsterne.

Herudover blev det i 2016 besluttet at iværksætte en ny kommunikationsstrategi for sygehusbyggerierne. Der arbejdes videre med de konkrete tiltag i strategien fremadrettet.

Læs oversigten over regionernes videndeling her

Læs mere om videndelingsprojektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" her