Gå til indhold

Ny case: Kunsten finder plads i de nye hospitaler

Først fik vi helende arkitektur, nu taler man om helende kunst. Men kan kunst i hospitalsmiljøet virkelig være helende og bidrage til kortere indlæggelser?

Læs med i denne nye case, hvor der stilles skarpt på brugen af kunst på hospitalerne. I et ambitiøst forsknings- og formidlingsprojekt har Museet for kunst i det offentlige rum, KØS, sat sig for at undersøge, hvordan kunsten indtænkes i de store hospitalsbyggerier – og hvordan den opleves af patienter og personale. Der er ingen facitliste, lyder det. Og det synes da også at være relativt traditionelle kriterier, beslutningstagerne på de enkelte sygehuse lægger til grund for valget af kunst.

Casen er blevet udarbejdet af journalisten, Poul Høegh Østergaard, der igennem mange år har beskæftiget sig med byggebranchen. Den kan læses her.