Gå til indhold

Bag facaden: Svend Erik Nielsen

I den nyeste udgave af Bag facaden har vi interviewet projektchefen for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Svend Erik Nielsen. Han fortæller om, hvordan man arbejder med brugerinddragelse og effektiviseringer på SVS, samt hvordan man har hentet inspiration fra både ind- og udland.

Svend Erik er oprindeligt uddannet som tømrer, men har i mange år været involveret i sygehusbyggerier. Først i firmaet Crone og Koch og sidenhen i Carl Bro og NCC. Selvom Svend Erik ikke startede ud med at specialisere sig i sygehusbyggerier, har kompleksiteten ved byggerierne tiltrukket ham i gennem årene.

”Det er ikke kun den tekniske kompleksitet, men også forståelsen af de ændrede vilkår man ønsker fra hospitalernes side. Hvis man skal bygge fremtidens sygehuse, så skal man forstå, hvad fremtiden byder på, inden for sundhedsområdet, og kunne sætte væggene for det nye. Men det kræver, at du forstår det nye, og det, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende.”

 

Brugerinddragelse

For at forstå det nye og dem, der skal bruge det, har man på Sydvestjysk Sygehus fokus på brugerinddragelse. Man har af denne grund en særlig struktur med både en projektleder og en projektejer. Mens lederen, Svend Erik, står for den byggetekniske side, står ejeren for den kliniske. Det er hermed ejeren, der har ansvaret for, at arbejdsgangene er veltilrettelagt, når driften går i gang, og at personalet har fået den nødvendige indførsel og uddannelse i de nye arbejdsgange.

Det tosidede projektlederbegreb er skabt for at undgå, at der kommer et slip i mellem udtænkning af byggeprojektet og indflytningen, hvor personalet ikke bliver inddraget. I stedet bliver personalet forberedt samtidig med at man bygger, og på den måde er det snarere genkendelsens glæde end helt nye arbejdsgange, når man når den endelige indflytning. Her hjælper det også på processen, at byggeriet foregår ved siden af det eksisterende specialesygehus. På den måde er det nemt at inddrage personalet på daglig basis. Den store brugerinddragelse kan i sidste ende også ses på bundlinjen:

”Det koster jo lige så meget at bygge forkert, som at bygge rigtigt. Det, der bare er rigtig træls, er, at hvis man har bygget tilstrækkelig forkert, så skal man til at bygge en gang mere.”

Det er ikke kun inddragelsen af personalet, der er vigtigt for Svend Erik. Hans erfaring fra rådgiverbranchen har lært ham, at det er lige så vigtigt at inddrage rådgivere og entreprenører i gennem hele processen, så man i fællesskab kan blive enige om projektets retning og have en dialog om prioriteterne for projektet. Det giver optimale indkøbsmuligheder for leverandørerne og i sidste ende en skarpere pris for det samlede projekt.

Effektiviseringer

Man har på SVS arbejdet en del med at skabe effektive logistiske løsninger, som gør det lettere at få hospitalets mange kvadratmeter til at hænge sammen. Blandt andet har man indført et rørpostsystem til transport af blodprøver. Patienternes blodprøver bliver dermed sendt direkte til en diagnoserobot, som analyserer blodprøverne og sender et digitalt svar tilbage til patienterne. Man eliminerer hermed papirbrug, samtidig med at personalet sparer tid på ikke at skulle transportere blodprøven frem og tilbage. Ved at være innovative med logistikken, kan sygeplejerskerne koncentrere sig om deres kerneopgave. Samtidig har man i Svend Eriks tid på SVS også været opmærksomme på, at behandlingen skal komme til patienterne og ikke omvendt:

”Da jeg første gang kom på sygehuset her i 2011, kiggede jeg meget på, hvordan man flyttede syge patienter for at bringe dem over til vores raske personale. Det har vi fået taget et opgør med, så det nu er personalet, der kommer til patienten i stedet for, og så fastholder vi, at patienten skal ligge et sted.”

 

Inspiration udefra

En vigtig del af Svend Eriks arbejde med SVS har været at finde inspiration fra andre byggerier. Det er en erkendelse af, at man ikke kan opfinde den dybe tallerken hver gang, og at løsningerne mange gange findes allerede, hvis bare man ved, hvor man skal lede. Turen er derfor gået til både Holland, Tyskland, Østrig, Sverige og Norge, men ofte har man også kunne hente idéer inden for Danmarks grænser. I forbindelse med den nye fælles akutmodtagelse hentede man således inspiration fra både DNU i Aarhus og NOUH i Odense og man har også hentet inspiration fra Gødstrups innovationsstald.

Det er dog ikke altid, at folk har været lige begejstrede for Svend Eriks rejselyst. Det viste sig, da han planlagde en tur for en hel busfuld af sygehusfolk til Eppendorf i Hamborg:

”I startfaserne var jeg meget upopulær, og hvorfor i alverden jeg skulle hive dem med derned, for at de skulle se noget, der ikke var nær så godt, som det de selv havde. Men stille og roligt har det jo vist sig, at der faktisk var nogle ting, man kunne bruge og lade sig inspirere af.”

Turen mundede ud i et nyt bespisningssystem i den fælles akutmodtagelse, som i højere grad er tilpasset patienternes behov, og hvor man kan få sin mad døgnet rundt i stedet for faste tidspunkter.

Ud over inspirationen fra hospitalsverdenen forsøger man på SVS også at hente inspiration fra erhvervslivet. Mange leverandører af logistiksystemer og medicotekniske løsninger vil gerne fortælle om, hvad fremtiden bringer, ligesom mange klinikere på hospitalerne har fingeren på pulsen, når det kommer til de nyeste løsninger her.

Det handler endnu engang om brugerinddragelse og at innovation ikke er noget, man kan komme op med på kommando. I stedet for at have et månedligt møde med Region Syddanmarks innovationskontor i Odense har man på SVS valgt at have medarbejder med fast fokus på innovation. Det skal være med til at sikre, at man når at fange de gode idéer, inden byggeriet er for fremskredent. Det er også årsagen til, at man i de eksisterende sengeafdelinger har fået lov til at bygge delvist om. På den måde kan man teste arbejdsgangene og sætte personalet ind i det nye udstyr, inden den nye sengebygning efter planen står klar i 2019.

 

Svend Erik Nielsen helt privat

Svend Erik er oprindeligt fra Varde, men bor nu i Esbjerg sammen med sin hustru og deres yngste barn. Når han ikke har fokus på brugerinddragelse og effektiviseringer, kører han gerne en tur på mountainbike i skoven.