Gå til indhold

Bedre hvile – mindre tvang

Ny brugerudviklet psykiatrisk seng skal forbedre indlæggelsen, hvilen og søvnen for patienterne samt reducere brugen af tvang i psykiatrien.

Helende hvile og søvn

Patienter på de psykiatriske afdelinger er som regel dem, der har den længste indlæggelsesperiode. Ligeledes har de større og andre behov for komfort og tryghed end hvad den almindelige hospitalsseng kan tilbyde.

God søvn og hvile er helende, og patienter på psykiatriske afdelinger lider typisk af hvile- og søvnrelaterede problemer. Manglende eller dårlig søvn kan være med til at forværre symptomerne for de indlagte. Det er i den forbindelse ligeså vigtigt, at patienterne får skabt en god hvileposition, hvor de kan slappe af og få ro.

Anlægschef i Region Syddanmark, Torben Kyed Larsen, udtaler sig om udviklingen af den psykiatriske seng:
”Udover at sengen skal være med til at sikre bedre søvn for patienten er det ligeså vigtigt, at den nye psykiatriske seng er med til at skabe en neutral base, hvor patienten kan finde ro og hvile”.

Forbedring af søvnen og hvilepositionen kan derfor være med til at forbedre patienternes tilstand og derigennem være med til at reducere brugen af tvang. De senge man i dag anvender, er ikke egnede til psykiatrien, men er et levn fra gammel tid, hvor de psykiatriske afdelinger var en del af hospitalerne. Region Hovedstaden og Region Syddanmark har derfor udviklet en ny psykiatrisk seng helt fra bunden, der skal imødegå patienternes ønsker og behov i psykiatrien.

 

Brugerstyret udvikling skaber lydløs seng

Sengen er blevet skabt gennem en innovativ proces med brugerne. Et gennemgående krav, der kom til udtryk i det brugerstyrede processer var, at støjen fra den nye seng skulle være minimal. Dette har bevirket, at den nye seng er nærmest lydløs.

”Størstedelen af alle brugerne berettede om, at de gamle senge knirkede og larmede så voldsomt, at når de vendte sig i sengen i løbet af natten, så ville de blive vækket af støj fra sengen. Derfor er den nye psykiatriske seng designet, så den ikke knirker og knager. Dette er med til at skabe en bedre og mere sammenhængende søvnoplevelse for patienten,” fortæller Kim Sander, Projekt- og Driftschef, Region Hovedstaden

Derudover er den nye seng udformet, så den mere ligner en almindelig og ”hjemmelig” seng. Endvidere er der blevet gjort meget ud af komforten. En ny innovativ multifunktionel kombineret pude er med til at give patienten en fornemmelse af at være omsluttet og holdt om, hvilket skaber øget tryghed og ro for patienten, og derved en bedre hvileposition. Sengen er desuden fuldstændig batteridrevet og har derfor ingen ledninger, som kan være til fare for patienterne.

Den brugerstyrede udvikling har været grundstenen i udviklingen af den ny seng. Både patienter og medarbejdere på forskellige psykiatriske afdelinger er løbende blevet inddraget i at definere, afprøve, teste og videreudvikle forskellige prototyper af sengen. Brugernes input har været uvurderlige i identificering af kravspecifikationerne og i dialogen med leverandøren Agitek ApS. Processerne omkring brugerinddragelse er sket i tæt samarbejde mellem Region Syddanmarks innovationsenhed Syddansk Sundhedsinnovation og Region Hovedstaden.

Bedre arbejdsmiljø

Udover at sætte patientens behov i centrum er den nye seng til psykiatrien med til at sikre et forbedret arbejdsmiljø for personalet. Roligere patienter giver et mindre stresset arbejdsmiljø. Derudover er den nye psykiatrisk seng gennemtænkt i forhold til at give personalet de bedst mulige arbejdsstillinger samt lette og effektivisere behandlingen.

 

Behov for senge

I takt med at Region Hovedstaden og Region Syddanmark er i gang med at bygge nye psykiatriske afdelinger er der stort behov for nye senge.

Sengen er i dag delvis leveret til Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Psykiatrisk Afdeling Aabenraa – Der skal over det næste år samlet set leveres omkring 250 senge i Psykiatrien i Region Syddanmark.

I Region Hovedstaden leveres der i starten af 2016 flere end 100 senge, og ønsket er, over en årrække, at udskifte alle senge i psykiatrien, samt forsyne nye byggerier med nye senge.

Derudover kan behovet blive større i takt med, at de psykiatriske byggerier i de andre regioner bliver færdiggjorte. Region Midtjylland har allerede fået leveret 55 senge til Regionspsykiatrien Horsens i indeværende år. Region Midtjylland og Region Nordjylland indgik rammeaftale om levering af psykiatrisenge med Agitek ApS i 2014, hvilket betyder, at de kan købe senge til samme enhedspris som Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

 

Del af et større fællesregionalt projekt

Den nye seng til psykiatriener et offentligt privat innovationsprojekt (OPI) igangsat som et tværregionalt projekt og en udløber af den vidensdeling, der løbende sker i regi af Danske Regioner.

Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne og på tværs af sygehusbyggerierne. Derfor iværksatte regionerne i 2010, et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne. Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne, som har bevirket at regionerne kan sætte fokus på disse områder i forbindelse med videreudvikling af fællesløsninger til sygehusbyggerierne. Disse fællesløsninger skal være med til at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.