Gå til indhold

Sygehusene bygger bæredygtigt

Brugen af sol, vind, hospitalsspildevand og ambitiøse certificeringsordninger er med til at sikre, at de nye sygehuse bliver både bæredygtige og effektive.

Sygehusene bruger vedvarende energikilder

Det er et stort fokus for de nye sygehusbyggerier at bygge til fremtiden via fleksibelt og bæredygtigt byggeri. Derfor kommer mange af sygehusene også til at leve op til 2020-energistandarder, selvom kravet i øjeblikket for byggerierne blot er at skulle efterleve energistandarderne for 2015.

DNV-Gødstrup har eksempelvis allerede opført en vindmølle, der er med til at dække energibehovet under selve opførelsen af sygehuset, og Hvidovre Hospital har i år indviet et solcelleanlæg, der har en tilbagebetalingstid på max 10 år. Disse tiltag er med til at reducere sygehusenes CO2-udledning og omkostningerne til elektricitet.
Derudover får flere af sygehusene dækket deres energibehov gennem ikke-fossile energikilder. Sygehus Lillebælt får eksempelvis grønt strøm fra vandkraft i udlandet.

 

Hospitalerne bliver DGNB klimatilpasset

Flere og flere af sygehusbyggerierne vælger at anvende den ambitiøse certificeringsordning for bæredygtigt byggeri - DGNB. Senest har Nyt Aalborg Universitetshospital også valgt at blive DGNB-certificeret.
DGNG-certificeringen vurderer alle bæredygtighedsparametre så som økonomi, det sociale og klimaet i selve projekteringsfasen for byggeriet. Dette er eksempelvis med til at sikre, at byggerierne bliver energieffektive, hvorved den miljømæssige påvirkning reduceres og driften effektiviseres.

Vindmølle ved DNV-Gøstrup


Rensning af hospitalsspildevand

Hospitalsspildevand kan indeholde forskellige miljøbelastende stoffer samt antibiotika-resistente bakterier, som de kommunale rensningsanlæg har svært ved at håndtere. Derfor er der iværksæt flere pilotprojekter, der skal undersøge mulighederne for etablering af lokale rensningsanlæg på hospitalerne.
Herlev Hospital har etableret et fuldstørrelses rensningsanlæg, der har vist sig at være effektivt til at rense spildevand. Derved kan hospitalet årligt spare penge ved ikke at skulle betale for rensning ved det kommunale anlæg. Det rensede vand kan derudover genbruges som teknisk vand til eksempelvis afkøling, hvilket er med til at skabe yderligere besparelser.