Gå til indhold

Bag facaden: Carsten Kronborg – den fødte projektdirektør

Carsten Kronborg er fornyeligt tiltrådt som projektdirektør for DNU Aarhus. Vi har derfor fanget Carsten til en snak om, hvad der driver ham og om de udfordringer, der kan være ved at være projektdirektør for et kvalitetsfondsbyggeri, der konstant er i offentlighedens søgelys.

Ydmyg og nærværende leder

Det er en ydmyg Carsten Kronborg, der har overtaget stillingen som projektdirektør på Danmarks største hospitalsbyggeri – DNU i Aarhus. Men den ydmyge ”Københavner”, der altid har arbejdet i Jylland, er skam et kendt navn inden for branchen og besidder den fornødne erfaring og de rette kompetencer til at færdiggøre sygehusbyggeriet. Carsten Kronborg, 47 år, er uddannet civilingeniør fra DTU, og har været projektdirektør for DNU i Aarhus siden d. 1. april 2016. Han tiltræder jobbet på DNU efter en stilling som kontorchef ved Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme i Region Midtjylland, hvor han har været ansat siden 2012. Forinden ansættelsen i Region Midtjylland har han arbejdet 20 år i den private byggesektor, hvor han blandt andet fungerede som udviklingschef i COWI A/S og bygherrerådgiver hos NIRAS A/S. 

Kronborg har hele sin karriere beskæftiget sig med byggeri og større anlægsprojekter i det offentlige, og har i den forbindelse blandt andet erhvervet sig et indgående kendskab til rådgiver- og entreprenørforhold. Netop denne erfaring, som rådgiver, mener Carsten, er med til at give ham en fordel i arbejdet som projektdirektør for DNU i Aarhus: ”I tiden som rådgiver har jeg lært at sætte mig i modtagerens sted. Jeg har derfor forståelse for, at der kan være flere behov at opfylde ”. 

Dette betyder også, at han eksempelvis er meget opmærksom på, at der senere er en driftsafdeling, der skal kunne overtage byggeprojektet, så overgangen bliver så let og sikker som muligt for patienter og personale. 

For Carsten er forberedelse og det at gøre sig umage udgangspunktet for at skabe et godt resultat både på arbejdspladsen, eller når han i fritiden ror kajak og dyrker undervandsjagt. Det er den indstilling til arbejdet, han har opdraget sine tre børn efter, og som han forventer af sine kollegaer på byggepladsen i Skejby. Udover forberedelse, så kendetegner den nærværende ledelsesform også projektdirektøren. Faglig sparring og en–til-en ledelse skal eksempelvis være med til at sikre samarbejde på tværs af byggeriet med alle samarbejdspartnere, fordi det er afgørende for, at et projekt i den størrelsesorden kan færdiggøres tilfredsstillende . Som Carsten udtrykker det: ”Man kan altid ringe til mig, uanset hvor man er placeret i organisationen eller hvad man laver på byggeriet” 

 

Kendt navn, der kender DNU i Aarhus og branchen 

Den nye projektdirektør er et kendt navn inden for branchen og kender byggeriet i Skejby indefra. Faktisk markerer Kronborgs tiltrædelse som projektdirektør en foreløbig afslutning på hans til dels lange historie med byggeriet af det nye universitetshospital. 

I 2000 var han projektleder for den projektgruppe hos COWI, der skulle stå for en udvidelse af det gamle Amtshospital i Aarhus. Udvidelsesplanerne blev dog droppet, da ideen om at samle alle hospitalerne i Aarhus i et nyt stort byggeri i Skejby kom på tegnebrættet. Ved hans senere ansættelse i NIRAS tilbage i 2005 stod han for udbuddet af projektkonkurrencen for hospitalsbyggeriet i Skejby. 

Ligeledes har Carsten, i en periode i efteråret 2015, fungeret som byggechef for DNU projektet ved siden af sin stilling som kontorchef i Region Midtjylland. Og nu skal han være med til overlevere det færdige hospital: ”Jeg har kendt til DNU i Aarhus siden starten på projektet og har været inde over det på forskellige tidspunkter, og nu står jeg så for at afslutte det”, fortæller Carsten Kronborg. 

Carsten Kronborg

 

Lever for og af projekter
Det kan være, at Carsten er blevet arbejdsskadet efter at have beskæftiget sig de mange år med rådgivning inden for byggeri og anlæg, for det er netop selve projekterne, der driver ham - også udenfor arbejdet:

”Jeg er oplært med, at man skal kunne løse tingene selv og føre dem til ende. Jeg er løsningsorienteret. Jeg er for eksempel selvbygger på huset vi bor i , og jeg ville gøre det igen, hvis det var”, understreger Carsten Kronborg.

Han har altid arbejdet med projekter og kan ikke forestille sig det anderledes. Det at skabe noget nyt, og afslutte det, for at kunne starte processen forfra igen, fungerer bedst for ham:”Jeg har ikke brug for trygheden ved et ’traditionelt arbejde’, som andre måske har ”, fortæller Carsten og uddyber:

”Hvis jeg var blevet tilbudt at blive projektdirektør for DNU-projektet for nogle år tilbage, så havde jeg nok takket nej, da det på det tidspunkt var sværere at se enden af et fuldført projekt”.

Men nu får Carsten alligevel muligheden for at afslutte det, som han var med til at starte for mange år siden, da han som projektdirektør på DNU i Aarhus skal være med til følge projektet helt i mål, så patienterne kan flytte ind i 2019.

 

Opmærksomhed og stolthed
Kvalitetsfondsbyggeriet DNU i Aarhus er Danmarks største hospitalsbyggeri, og når det står færdigt bliver det Danmarks største hospital. Derfor er der også stor opmærksomhed fra omgivelserne og pressen for byggeriet, og herunder personen der er ansvarlig for byggeriet – projektdirektør Carsten Kronborg. Eksempelvis er der for længst blevet udsolgt af pladser til et offentligt åben byggeplads-arrangement på det kommende hospital, der foregår nu på søndag, hvor 450 borgere eksempelvis skal se de nye enestuer og en ny fælles akutafdeling. Denne store interesse skræmmer ikke projektdirektøren, der stolt og med glæde fremviser byggeriet for de mange interesserede parter:

”Der har været meget kritik af sygehusbyggerierne, men kvaliteten og rammerne bliver langt bedre end de nuværende. Det kan folk godt se, når de besøger os, og vi viser dem, hvordan de fremtidige enestuer kommer til at se ud. Det er en kæmpe forskel fra for eksempel de nuværende fire- og sekssengsstuer.”.

I forbindelse med generalforsamlingen i Danske Regioner i sidste uge dukkede Ældre- og Sundhedsminister Sophie Løhde uanmeldt op på byggepladsen. Hun modtog dog en detaljeret fremvisning af Carsten Kronborg:

”Det er rart at vise byggeriet frem. Jeg er stolt af at kunne præsentere noget, som vi alle i projektet har arbejdet hårdt for – specielt når jeg ser, at de besøgende også er glade for, hvad de ser”

 

Kronborg helt privat
Carsten Kronborg er gift og har tre børn i alderen 10-17 år, alle boende i Skanderborg. En del af fritiden bruger han på at følge sine børn til deres ridesport. Han går også på jagt med vennerne, og når vejret tillader det på undervandsjagt ved de danske kyster. Den fysiske form forsøges holdt med kajakroning i Skanderborg Kajakklub. Det er aktiviteter, som kræver en vis forberedelse, hvilket er noget af det der bedst kendetegner Carsten.

Carsten Kronborg viser Ældre- og Sundhedsminister Sophie Løhde rundt på DNU Aarhus. FOTO: Ulla Hillden/Danske Regioner