Gå til indhold

Moderne psykiatrisygehus indviet i Aabenraa

Psykiatrisygehus med fokus på lys, kunst, natur og bevægelse skal være med til at skabe ligestilling for psykiatriske patienter

Moderne rammer – mindre tvang

Det nye psykiatrisygehus har Danmarks største døgnrytme-lysinstallation, hvilket skal være med til at forbedre patienternes søvn og personalets arbejdsmiljø. Ligeledes er natur, kunst og aktivitetsarealer tænkt ind i byggeriet, da det har en beroligende og helende effekt på patienterne. Dette sammen med brugen af andre teknologiske løsninger skal være med til at reducere anvendelsen af medicin og tvang i psykiatrien. 

Regionsrådsformand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, der var med til at indvie det nye psykiatrisygehus, udtaler:

”Vi arbejder på alle måder med at nytænke og udvikle nye metoder. I Esbjerg, hvor de også har fået nye moderne rammer, mærker de en markant nedgang i brugen af tvang. Så vi har grund til at være optimistiske,” pointerede regionsrådsformanden. 

 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og formanden for Psykiatri-og Socialudvalget Thies Mathiasen (DF) indvier her det største psykiatri-nybyggeri i regionen. (Foto: Jonas Ahlstrøm)

 

Fælles indgang skaber ligestilling

Psykiatrien er forbundet til Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Der er fællesindgang for begge sygehuse, hvilket er med til at markere, at fysiske og psykiske lidelser er ligestillet fagligt, men også behandlingsmæssigt. 

De fleste psykiatriske patienter har eller får ofte også en fysisk lidelse, som kan stå i skyggen af den pyskiske lidelse. Samarbejdet mellem de to sygehuse giver derfor bedre mulighed for at kunne opdage, diagnosticere og behandle de psykiatriske patienters fysiske lidelser.

”Samlingen af den somatiske og psykiatriske udredning og behandling har betydning for lighed i sundhed og for patienternes levetid. Og den fælles indgang signalerer, at vi vil samarbejdet på tværs. At vi vil patienterne og de pårørende. At vi vil hinanden som kolleger og samarbejdspartnere,” udtaler psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF) til indvielsen.

Fakta

Psykiatrisygehusets nybyggeri i Aabenraa er samlet på ca. 20.000 kvm.. Det er den første og største helt nybyggede psykiatriafdeling i Region Syddanmark. Det nye hus har sammenlagt 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre – heraf 19 sengepladser til børn og unge i alderen 14-20 år. For at læse mere om byggeriet og indvielsen, så tryk her.