Gå til indhold

Innovativ udviklingsproces skaber fremtidens psykiatriseng i Slagelse

En vedholdende processtyring håndteret af en stærk bygherrerådgiver kan bane vejen for nye, innovative løsninger selv med snævre økonomiske rammer. Det er de 195 nye psykiatrisenge, der i denne måned bliver leveret til det ny psykiatrisygehus i Slagelse, et godt eksempel på. I forhold til lignende udbud har denne stramme processtyring givet høj kvalitet med besparelser i millionstørrelsen

Når de første patienter om kort tid ankommer til det nybyggede og topmoderne psykiatrisygehus i Slagelse, kan de restituere og modtage behandling i helt nye senge, der lever op til lovmæssige krav om patient- og personalesikkerhed. Udført i naturmaterialer og rolige farver er sengene også visuelt forenelige med nye visioner for en seng i psykiatrien. Derimod er tilblivelsen af sengene både utraditionel og speciel, og den er et resultat af Region Sjællands ønske om en effektiv proces, en lav produktpris og Bygherrerådgiver Kuben Managements vedholdende styring af processen.

Afprøvet basisseng bag nytænkende udbud

Da Region Sjælland i september 2014 valgte at gå ind i en proces med Kuben Management om at udvikle en ny seng til psykiatrien, var der flere grunde. Henrik Bendix Olsen, projektchef fra Region Sjælland, fortæller, at regionen forud for aftalen allerede var indgået i samarbejde med Region Syd om en fælles seng for alle regioner:

”Det blev dog afgørende, at der ikke var garanti for at dette fælles udviklingsprojekt kunne stå færdigt til indvielsen af Psykiatrisygehuset i Slagelse i august 2015. Region Sjælland valgte derfor at gå solo og lod de fælles indledende undersøgelser danne basis for udviklingen af Region Sjællands egen seng”, siger Henrik Bendix Olsen.

Den nye psykiatriseng har afrundede hjørner og er udført i rolige farver og egetræ. Hjemligheden er bevidst indarbejdet for at afspejle den miljøterapi, som kendetegner hele Psykiatrisygehus Slagelse.

 
Kuben Management, der fungerer som bygherrerådgiver på hele Psykiatrisygehus Slagelse, fremlagde et nytænkende løsningsforslag, der overbeviste regionen om, at både budgettet og tidplanen ville kunne overholdes: Frem for at starte fra bunden kunne leverandørerne tage udgangspunkt i de fælles, indledende undersøgelser og en eksisterende basisseng. Charlotte Degn, chefrådgiver fra Kuben Management, siger:

”Vi vidste, at flere leverandører på det udenlandske marked havde gode erfaringer med plejesenge, og ved at bruge en allerede godkendt basisseng kunne vi springe flere udviklingstrin over og gå direkte til processen med at tilpasse sengen til de danske krav og til Region Sjællands mange ønsker til en ny psykiatriseng. Vi prækvalificerede fem leverandører og endte med at anbefale firmaet Lewel Plus og deres tyske producent”.

Styret proces sikrer vellykket samarbejde

Der blev over de efterfølgende seks måneder faciliteret en proces, hvor udviklingsarbejdet med at tilpasse den eksisterende seng fandt sted i et tæt samarbejde med Region Sjælland, Lewel Plus og Kuben Management . En arbejdsgruppe bestående af flere personalegrupper blev nedsat, , og der blev afholdt panelmøder med tidligere patienter og pårørende, som bidrog til at afprøve og tilpasse sengen.

Charlotte Degn fra Kuben Management var klar over, at den innovative proces og de mange forskellige behov stillede store krav til samarbejdet mellem parterne. 

”Behovet til en psykiatriseng er mangerettet. Patienten skal kunne restituere, personalet skal kunne yde behandling, øvrig pleje mm. Samtidig havde vi regionens vision for hele sygehuset at forholde os til. I processen fokuserede vi derfor meget på at opsamle og kvalificere forventninger og input til sengen i forhold til lovkravene, tidsplanen og økonomien. Kun ved en stram processtyring kan man nå i mål med sådan et utraditionelt projekt”.

Trin for trin tog sengen form. Én af de konkrete tilpasninger var at udskifte understellet på basisengen med et kraftigere stel. Hvis en meget overvægtig patient kommer ud i en situation, hvor fiksering er nødvendig for vedkommendes egen eller andres sikkerhed, kan det kræve, at optil tre plejere er med oppe i sengen. Derfor har de nye senge fået stel, der kan holde til en vægt på 800 kilo.

 

Lewel Plus leverer de 195 psykiatrisenge i Slagelse og sørger for nænsom udpakning.
 


God dialog fastholder fokus

En tæt dialog mellem de involverede parter var også et vigtigt led i udviklingsprocessen, og som bygherrerådgiver fungerede Kuben Management som det mellemled, der formidlede regionens visioner til Lewel Plus og den tyske producent af sengen. Martin Riis Holm fra Lewel Plus fortæller om samarbejdet:

”Sammen med Kuben Management og Region Sjælland har vi udviklet sengen, så den lever op til alle sikkerhedskrav med indbyggede kabler, en bæreevne på op til 800 kilo og et specialudviklet låsesystem. Det har været et spændende og utroligt effektivt samarbejde, hvor Region Sjælland har været meget præcis i sine krav til sengen, og hvor Kuben Management har haft styr på alle trin i processen – også i forhold til lovgivningskrav og nødvendige certificeringer. Sammen har vi på kort tid har udviklet en seng, vi er stolte af.”