Gå til indhold

Rent vand i hanerne

Det tværregionale projekt ’Brugsvand, sikring af hygiejnisk kvalitet’ skal være med til at sikre en konstant og sikker vandforsyning, hvilket skaber bedre vilkår for patienterne.

Vand er en vigtig kilde

Der løber dagligt store mængder vand ud af hanerne på hospitalerne i form af koldt drikkevand og varmt vand til brusere og bad. Derudover bliver der også brugt vand til bl.a. rengøring, toiletter og ikke mindst livreddende operationer. I relation til de nye sygehusbyggerier er det derfor afgørende for sygehusenes fremtidige drift, at vandforsyningen er tænkt ind fra start af for at kunne opretholde en sikker og konstant levering af vand. 

Sygehuse får en konstant og sikker forsyning

Projektet ’Brugsvand, sikring af hygiejnisk kvalitet’ biddrager med viden og overvejelser om de forskellige tekniske løsninger og muligheder, der kan være med til at garantere høj hygiejnisk kvalitet og en sikker vandforsyning. Dette kan eksempelvis betyde forebyggelse og bekæmpelse af infektioner og være med til at reducere risikoen for bakterier i vandet så som legionella. Det skal bidrage til at gøre indlæggelsen mere sikker for patienterne. 

Ligeledes for at sikre en konstant vandforsyning er det nødvendigt for hospitalerne med en nødplan, der gør, at det er muligt for dem at kunne få vand, selvom vandforsyningen ude i kommunerne svigter. Dette kan opnås ved, at sygehuset eksempelvis har deres egen vandboring og rensningsanlæg tilknyttet, eller at de har muligheden for at kunne tilslutte tankbiler med vand.

 

 

Del af et større fællesregionalt projekt 

Ovennævnte projekt ”Brugsvand, sikring af hygiejnisk kvalitet” er blevet affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings indsats. Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne og på tværs af sygehusbyggerierne. Derfor iværksatte regionerne i 2010, et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne. Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne, som har bevirket at regionerne kan sætte fokus på disse områder i forbindelse med videreudvikling af fællesløsninger til sygehusbyggerierne. Disse fællesløsninger skal være med til at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.

For at læse afrapporteringen ’Brugsvand – sikring af hygiejnisk kvalitet” ’ tryk her.