Gå til indhold

Evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfondsbyggerier

EY har udarbejdet en evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfondsbyggerier.

I henhold til økonomiaftalen for 2015 mellem staten og regionerne er der blevet udarbejdet en evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfondsbyggerier. Evalueringen er foretaget af EY på vegne af Danske Regioner. Af økonomiaftalen for 2015 fremgår:

”Som led i regionernes projekt om videndeling gennemføres en evaluering af byggestyringsprincipperne i de 16 kvalitetsfondsprojekter med særligt fokus på rammerne for og styring af leverandører. Evalueringen skal munde ud i fælles anbefalinger vedrørende god styring og eksekvering heraf på byggerierne.” 

For at læse hele evalueringen, så tryk her.