Gå til indhold

Hygiejnisk logistik og varehåndtering sikrer patienterne

Fælles tværregionale hygiejnestandarder for håndtering, opbevaring og transport af sygeplejeartikler og vareindkøb, kan reducere risikoen for smitte og infektionssygdomme og indgår som element i et fællesregionalt projekt om sammenhængende logistik i regionerne.

 

Fællesstandarder til komplekse forsyningskæder 

De danske sygehuse har konstant store indleveringer af sygeplejeartikler og varer fra både interne og eksterne kilder. De fleste sygehuse har forskellige interne opbevarings- og lagerrum, hvor varerne ofte transporteres gennem forskellige led før de når slutbrugeren, patienten. Ligeledes gør dette sig også gældende for de eksterne leverandører af matrikler og varer. Jo flere led - jo større chance for, at der kan ske en uhensigtsmæssig håndtering, hvilket kan give en overlevering af smitte og bakterier.

Dette medfører, at der er en højere risiko for, at de forskellige produkter kan blive forurenet eller ødelagt ved forkert opbevaring, håndtering og transport både inden- og udenfor sygehusene. Eksempelvis kan nogle produkter ikke tåle temperatursvingninger, ligesom uhensigtsmæssig opbevaring og transport kan medføre, at emballagen på andre varer bliver beskadiget eller forurenet.

Fællesstandarder og -klassificering for, hvordan man håndterer specifikke sygeplejeartikler, vareindkøb og uddannelse af personalet, kan derfor være med til at reducere risikoen for infektioner samt spare hospitalerne for udgifter forbundet med ødelagte og forurenede produkter. Disse krav om fællesstandarder og uddannelse skal være gældende for alle led i hospitalernes komplekse forsyningskæde herunder de eksterne leverandører, for derved at kunne reducere risikoen for smitte. Endvidere skal fællestandarderne forhindre, at håndteringen af elementerne i forsyningskæden ikke bliver unødigt omkostningstunge,

 

Del af et større fællesregionalt projekt

Ovennævnte projekt er blevet affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings indsats. Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne og på tværs af sygehusbyggerierne. Derfor iværksatte regionerne i 2010, et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne. Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne, som har bevirket at regionerne kan sætte fokus på disse områder i forbindelse med videreudvikling af fællesløsninger til sygehusbyggerierne. Disse fællesløsninger skal være med til at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.


Læs afrapporteringen om projektet her.