Gå til indhold

Gode adgangsmuligheder til de nye sygehuse

Når regionernes 16 nye sygehuse står klar, er det med nye eller forbedrede muligheder for, at patienter, pårørende og personale kan komme frem til sygehuset. Samtidig viser en ny undersøgelse, at 7 ud af 10 danskere mener, at offentlig transport til sygehuset er vigtigt

Der bygges nye letbaner og nye lyskryds er på tegne- brættet, så patienterne let kan komme frem til de 16 nye sygehuse, regionerne bygger for henholdsvis Kvali- tetsfondsmidler og egne midler frem mod 2025. Let ad- gang er vigtigt, lyder det fra danskerne: 71 procent af de adspurgte i en ny undersøgelse for Danske Regioner mener, at det i meget høj grad eller høj grad er vigtigt, at der er offentlig transport til døren på de nye sygehusbyggerier.

Ved 14 ud af 16 Kvalitetsfondsbyggerier arbejdes der på transportmæssige initiativer, som kan lette adgangen for patienter, pårørende og personale. Det sker eksempelvis ved Nyt Hospital Herlev, hvor en trafikanalyse har vist, at udbygningen af hospitalet skaber behov for flere ind- og udkørsler til hospitalet og flere parkeringspladser end i dag:

"Når Nyt Hospital Herlev står færdigt, er det med væsentligt forbedrede muligheder for at komme frem til og parkere ved hospitalet. Vi etablerer to nye tilkørsler, nyt p-hus, mere tilgængelige indgangsforhold til hospitalet og så bliver den offentlig transport og væsentligt forbedret. Transportministeriet, Region Hovedstaden og 10 kommuner anlægger en ny letbane på Ring 3. Letbanen bliver hurtigere end busserne, har bedre forbindelse til s-togstationerne og stopper 140 meter fra hovedindgangen. Letbanen står efter planen færdig kort tid efter ibrugtagning af udbygningen af hospitalet i 2019", lyder det fra Jesper Myhr, projektleder ved Nyt Hospital Herlev.

 

Flere med offentlig transport

Et af målene med trafikale forbedringer, er at få flere patienter, personale og pårørende til at bruge offentlig transport:

"Vi tilstræber at gøre det så let som muligt at tage offentlig transport til hospitalet, så færrest muligt kommer i bil. På den måde kan vi skabe mere plads til, at syge patienter, som kommer med ambulance eller sygetransport, kan komme hurtigt frem. Samtidig prøver vi at gøre adgangen lettere for de omkring 4000 ansatte, blandt andet med mere cykelparkering", forklarer Jesper Myhr.

Fremover bliver en større del af behandlingen på hospitalerne ambulant, så der kommer flere patienter med kortere indlæggelsestider på hospitalet, og det betyder også øget pres på adgangen til hospitalet:

"Mere ambulant behandling genererer mere daglig trafik, og derfor er det vigtigt, at der er gode adgangsmuligheder blandt andet med offentlig transport. Derfor er et af vores mål at flytte trafikken fra privatbiler over til blandt andet den nye letbane", siger Jesper Myhr.

 

Offentlig transport skal gøres til et attraktivt tilbud

Hvis flere skal vælge tog, bus, metro eller letbane til hospitalet, er det vigtigt, at forbindelserne er gode, påpeger trafikforsker Per Homann Jespersen.

"Gode forbindelser er afgørende for, at passagerne vil bruge offentlig transport. Stoppestederne skal ligge tæt ved indgangen og bussen skal køre ofte, så der ikke er ventetid. Man kan også tænke i at etablere gode stier fra tog- eller letbanestationen til indgangene og på den måde gøre offentligt transport til et attraktivt tilbud", siger Per Homann Jespersen.

Hospitalerne kan også med fordel hjælpe patienterne til at overveje, om de skal tage bus, tog eller metro til hospitalet frem for at vælge bilen:

"Sygehusene kan tænke i at gøre det let for patienter, pårørende og personale at bruge offentlig transport ved at hjælpe med at fortælle, hvordan man kan komme frem. Det kan være helt enkle tiltag, som eksempelvis ved automatisk at sende patienterne en rejseplan for turen til hospitalet sammen med indkaldelsen", siger Per Homann Jespersen.

 

Kort: "Let adgang til nye sygehuse"

Artiklen er fra det seneste Regio blad, der kan læses her.

Du kan læse mere om analysemagasinet Regio her.