Gå til indhold

Danskerne: Ny teknologi er det vigtigste i de nye sygehuse

En ny undersøgelse viser, at størstedelen af danskerne prioriterer ny teknologi og avanceret udstyr som det vigtigste ved de nye sygehuse. Netop de elementer er fundamentet i regionernes nye sygehuse

Nyt udstyr og teknologi har højeste prioritet for danskerne, når det angår fremtidens sygehuse. Hele 87 procent mener, at nyt udstyr og teknologi på sygehusene er vigtigt i høj eller i meget høj grad. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Danske Regioner. Netop teknologi og udstyr prioriteres højt i regionernes nye sygehusbyggerier, som forløber frem til 2025, og hvor 20-25 procent af totalramme-budgettet er afsat til IT og apparatur. Tanken bag de nye sygehuse er at samle den bedste og mest specialiserede behandling i større enheder. 

"For at skabe et godt og sikkert patientforløb med de bedst mulige vilkår for effektiv behandling har vi tænkt den nyeste teknologi og udstyr ind som en integreret del af regionernes sygehusbyggeri. Det ypperste formål er at sikre patienten den bedste behandling", siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg. 

Sygehusbyggerier sætter patienten i centrum

Planerne for regionernes sygehusbyggerier lever ifølge YouGov-undersøgelsen i høj grad op til borgernes forventninger om, hvad der er vigtigt på fremtidens sygehuse. Hovedformålet med sygehusbyggerierne er, at patienten skal være i centrum. Sygehusene vil blive bygget på en måde, så alle lægefaglige specialer kan samles om patienten, frem for at patienten skal køres rundt mellem forskellige afdelinger. 84 procent svarer tilsvarende, at et nemmere samarbejde om patienterne er vigtigt i høj eller i meget høj grad. Plads til pårørende og produktionskøkken på hospitalet rangerer til sammenligning væsentligt lavere på danskernes prioriteringsliste. 55 procent prioriterer plads til pårørende højt, ligesom 55 procent svarer, at det, at maden bliver produceret på hospitalet, er af høj eller meget høj prioritet.

 "Gode forhold for pårørende er naturligvis vigtige, men det er glædeligt at konstatere, at danskerne prioriterer de nye sygehuses kerneydelse højest: Effektiv og specialiseret behandling. Og lad mig fastslå, at vi naturligvis vil have fokus på sund og næringsrig mad på sygehusene", siger Ulla Astman.

 

Læs mere: Sygehusbyggeri - YouGov-undersøgelse, februar 2015 (pdf)