Gå til indhold

Alle sygehusbyggerier står klar i 2025

16 sygehuse opføres eller udbygges over store dele af landet. Det første byggeri er indviet, og det sidste står klar i 2025

For 41,4 milliarder kroner får danske patienter 16 ny- eller udbyggede sygehuse. Det er sygehuse, der passer til et Danmark med stadig flere ældre og kronisk syge patienter, som har behov for komplekse behandlinger. De skal have behandling i rette tid og på en måde, som forstyrrer dagligdagen mindst muligt.

Det får de på de nye sygehuse, som spænder fra et udvidet Rigshospitalet i København over et helt nyt Universitetshospital i Odense til et nyopført sygehus uden for Herning. Sygehusene bygges i etaper, så byggerierne står færdige forskudt frem mod 2025.

Den nye akutmodtagelse på Slagelse Sygehus stod klar i 2013, to år efter at det første spadestik blev taget, og til sommer åbner det Nyt psykiatrisygehus Slagelse. Tanken er, at erfaringer fra ét byggeri kommer et andet til gode, men for at undgå regionale skævvridninger kan sygehusene ikke bygges et af gangen. Hvis det var tilfældet, ville byggeperioden strække sig over 60- 65 år, og enkelte landsdele ville have flere nye sygehuse, men andre ingen ville have – hvilket ville betyde ulige adgang til sundhed for borgerne.

Gennem 2014 har der på tværs af regionerne været delt erfaringer fra byggeri til byggeri, og siden 2010 har alle fem regioner systematisk udvekslet viden og erfaringer om byggerierne. Et af videndeling-projekterne er medicin-projektet OSD, hvor indlagte patienter involveres i eget sygdomsforløb og undervises i deres egen medicinering. Det har vist sig, at en gruppe patienter efter at have været involveret i projektet følte sig så godt i stand til at styre egen medicin, at sygeplejersker på sengeafdelingerne kunne have endnu større fokus på de patienter, som ikke kan håndtere egen medicin.

OSD er bare et af tre medicin-projekter, hvor der sidste år blev delt erfaringer på tværs af regionerne. I årene, der kommer, vil viden- og erfaringsudveksling fortsat have høj prioritet i de regionale byggeprojekter.

Artiklen er fra det seneste Regio blad, der kan læses her