Gå til indhold

Sygehusbyggerierne bliver bæredygtige

Flere af regionernes nye sygehuse bliver bygget efter bæredygtige principper. Der bliver nemlig stillet ambitiøse krav, der både tilgodeser de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Specialudviklet til sygehuse

På flere af regionernes hospitalsbyggerier bliver der bygget gennemgående bæredygtigt. For at kunne sikre, at byggerierne er bæredygtige bliver den internationale DGNB-certificering anvendt. Foreningen Green Building Council Denmark (DK-GBC), der administrerer DGNB-ordningen, har med støtte fra de fem danske regioner, specialudviklet en pilotmanual specifikt til de nye sygehusbyggerier. Mette Qvist direktør for DK-GBC Denmark udtaler: ”DGNB-systemet forandrer radikalt de måder, vi udvikler og varetager byggeprojekter på, hvad enten det gælder design, projektering, gennemførelse, renovering eller vedligeholdelse – men kun med det sigte at forbedre bæredygtigheden i såvel byggeriet som i det omgivende miljø. I et så komplekst byggeri som det jo er med sygehuse, forventer vi derfor også, at manualen er med til at sikre en helhedstankegang og at bygherre kommer rundt om alle de centrale aspekter af byggeriet”.

 

Større kvalitet uden ekstra omkostninger

DGNB certificeringen har det mest helhedsorienterede bæredygtighedssyn, idet totaløkonomien vægtes ligeså højt som sociale og miljømæssige faktorer. Sociale hensyn kan være ting som luftkvalitet, akustik, brugerindflydelse, udearealer, arkitektur og kunst. Med miljømæssige faktorer vurderes blandt andet materialernes påvirkning af nærmiljøet, vandforbrug, energiforbrug og genanvendelsesmuligheder ved byggeriet. I relation til de økonomiske forhold, så tages der også højde for bygge- og driftsomkostninger samt fleksibiliteten for tredje parts brugere m.m. Bæredygtigheden af byggeriet bedømmes derved ud fra en samlet vurdering af de ovennævnte faktorer samt andre yderligere faktorer. Derudover er DGNB-certificeringen innovationsfremmende, idet byggerierne vurderes på performance frem for specifikke løsninger.
Ligeledes er DGBN med til at fremtidssikre sygehusene, da de baserer sig på europæiske fællesstandarder. ”Der er virkelig substans i modellen, og man sikrer samtidig, at alle punkter berøres og tænkes ind i processen”, siger byggekonsulent fra Region Sjælland, Jens Peter Nielsen.

Regionerne anvender DGNB-certificeringen på flere og flere af hospitalsbyggerierne, hvilket flugter med ønsket om at skabe innovative og effektive sygehuse. Derfor er det nødvendigt at tænke bæredygtighed ind i byggerierne. Udstedelsen af DGNB-certificeringer viser, at regionerne tænker bæredygtigt og allerede har planlagt efter de ovennævnte hensyn og faktorer, der skal være med til at skabe de mest optimale rammer for hospitalerne. Tre ud af de fire største sygehusbyggerier er allerede blevet præ-kvalificeret i forhold til DGNB.
Region Nordjylland var de første, der tog DGNB-standarden til sig. Kontorchef for Koncern Økonomi i Region Nordjylland, Niels Sloth udtaler: ”Vi er glade for at kunne være first-mover inden for DGNB-certificeret byggeri. Certificeringen gør byggeriets målsætning målbar, og giver os dokumentation for kvaliteten. Da muligheden for en DGNB-certificering dukkede op, var der ikke meget tvivl om, at det var det rigtige valg”.