Gå til indhold

Fremtidens hospitalslogistik er klar

Efter flere års udvikling blev IHL-prototypen (Intelligent Hospitalslogistik) præsenteret i Odense. Systemet skal være med til at automatisere og effektivisere driften på hospitalerne

’Magisk’ skab leverer varen
IHL-systemet fungerer som et magisk skab, hvorfra hospitalspersonalet kan hente og bestille varer, som derefter ligger klar i skabet, når personalet har brug for det. IHL-systemet er et fuldt automatisk lagersystem, der registrerer og sørger for, at personalet modtager de rigtige varer. Det er ligeledes muligt at benytte sig af tablet eller smartphone til at bestille varer fra skabet, så varerne er parate, når man ankommer til skabet: ”Jeg tror, at IHL kan bidrage til, at man får en mere præcis logistik, så læger og sygeplejersker kan få leveret det, de har brug for. Jeg tror meget på automatiske systemer. Det er fremtiden for hospitalsvæsenet, ” udtaler Torben Steen Mogensen, dr. med. og vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital.

IHL-systemet er samtidigt pladsbesparende, da det bliver bygget ind i væggene, og hvor pladsen udnyttes optimalt ved hjælp af et smart skinnesystem. Intelligent hospitalslogistik kan derfor være med til at effektivisere driften på landets sygehuse ved at reducere tiden som personalet bruger på at lede efter og hente ting på. Ligeledes er det fuldautomatiske system med til at registrere, hvilke varer der er på lager, så varer ikke forsvinder eller mangler, når der er brug for dem. Det vurderes, at implementeringen af et IHL-system på et mellemstort hospital i nogle tilfælde allerede vil kunne være tilbagebetalt inden for 3 år.

Prototypen på det magiske skab blev præsenteret d. 13. marts 2015 hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Over 50 personer med interesse for hospitalslogistik deltog i workshoppen:” Dagen har givet mig en klar fornemmelse af, at vi er på den rette vej, og at vi fik et skuldeklap af deltagerne på workshoppen. Nu skal vi teste systemet igen hos brugerne på hospitalerne inden vi fremlægger den endelige og modulære løsning”, udtaler IHL-projektleder Niki Nicolas Grigoriou.

 

Billedet viser IHL prototypen, hvor personalet kan bestille varer ved hjælp af tablet osv.

 

Adskillelse af rent og beskidt
Selvom IHL-protypen er klar, så er der behov for yderligere udvikling i forhold til at sikre at urene og rene vare ikke blandes sammen. Dette skal være med til at eliminere risikoen for smitte og infektioner. Hans Jørn Kolmos, dr. med. og forskningsleder ved mikrobiologi, Odense Universitetshospital, udtaler om IHL-prototypen:”Det ser fornuftigt ud. Der er sket en udvikling af IHL i løbet af projektet, men der skal stadig udvikles mere. Både for at sikre fuld adskillelse af rent og urent og for at tænke logistikken rigtigt sammen med de bygninger, hvor den skal fungere. Plads til at arbejde med tingene og sætte fra er utroligt vigtigt for, at medarbejderne kan agere hygiejnisk korrekt”.

 
IHL-prototypen er blevet støttet af markedsmodningsfonden. Derudover har der deltaget 10 private virksomheder og fem danske sygehuse i udviklingen af systemet.

Vi har tidligere skrevet om udviklingen af IHL-systemet inde på godtsygehusbyggeri, hvilket kan læses her.