Gå til indhold

Sammenhængende logistik frigiver tid til patienten

Regionerne har i arbejdet med de nye sygehusbyggerier et stort fokus på sammenhængende logistik. Dette har udmundet sig i konkrete anbefalinger, der skal være med til at effektivisere de komplekse forsyningskæder på og om hospitalerne for at skabe besparelser samt frigive varme hænder

Tænk logistikken ind fra starten

Sammenhængende logistik skal resultere i, at forsyningskæden som varen gennemgår fra leverandøren til hospitalet sammentænkes og optimeres. De mange og forskellige processer på tværs af forsyningskæden op til og på hospitalet af produkter, serviceydelser og information til værdi for patienten og personalet skal sammentænkes. I relation til hospitalsdriften er dette et omfattende arbejde, men ved at arbejde med sammenhæng i processerne kan det på sigt være med til at frembringe store effektiviserings- og besparelsesmuligheder.

Dette kommer eksempelvis til udtryk ved udbud af en vare. Her bør den efterfølgende logistik være indtænkt i udbuddet fra starten i forhold til bl.a. størrelsen af pakninger, så skabe og hylder på hospitalerne kan håndtere disse pakninger. Varerne skal derfor i højere grad end de bliver i dag, bestilles gennem de etablerede indkøbssystemer, frem for at personalet selv bestiller varerne direkte fra leverandøren, da dette ofte vil medføre ekstraudgifter til levering, håndtering og betaling af varen. 

Flere hænder til patienten

Ved at gennemtænke og optimere logistikken på og om sygehusene er det derfor muligt at frigive ressourcer samt varme hænder. Personalet får derved mere tid til at tage sig af patienten, da logistikken omkring hospitalet er sammentænkt. Dette vil dagligt reducere den tid, som personalet bruger på eksempelvis at finde, bestille, afhente og fragte medicin eller andre ting, som patienterne har brug for. 

Anbefalinger på alle planer 

I regionerne har man udarbejdet en række anbefalinger der blandt andet går ud på, at regionerne igangsætter Supply chain managment–aktiviteter på tværs af regionerne og strategiske udviklingsaktiviteter med de vigtigste leverandører. Inddragelsen af leverandører er med til at sikre bedre udnyttelse af ressourcer og muligheder i hele værdikæden.

I relation til sygehusbyggerierne bliver det desuden anbefalet, at den bagvedliggende logistiske facilitet bliver taget i betragtning tidligt i byggeprojekterne. Dermed kan forsyningskæden på de fremtidige sygehuse være effektiv og sikker, da der er bygget efter det, hvilket er med til at reducere omkostningerne. 

Del af et større fællesregionalt projekt 

Ovennævnte projekt er blevet affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings indsats. Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne og på tværs af sygehusbyggerierne. Derfor iværksatte regionerne i 2010, et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne.Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne, som har bevirket at regionerne kan sætte fokus på disse områder i forbindelse med videreudvikling af fællesløsninger til sygehusbyggerierne. Disse fællesløsninger skal være med til at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.

For at læse alle anbefalingerne og afrapporteringen ”Sammenhængende logistik i regionerne”, så tryk her.

For at læse bilag til afrapporteringen, så tryk her.