Gå til indhold

Læring i nye rammer

De nye sygehuse fordrer nye arbejdsgange og –metoder, der skal sikre effektiv og hurtigere behandling af patienten. Regionerne har derfor udarbejdet anbefalinger og værktøjskasser, der skal hjælpe og uddanne det sundhedsfaglige personale ved brug af moderne teknologi

Nye rammer og arbejdsformer

Hospitalsbyggerierne har til formål at indfri den overordnede målsætning om øget patientsikkerhed, kvalitet, effektivitet og mere sammenhængende patientforløb. For at kunne indløse disse målsætninger er det også nødvendigt, at der bliver arbejdet på nye måder i de nye sygehuse, hvilket er med til at skabe nye ledelses- og læringskrav for personalet, der skal løses.

Regionerne har derfor udarbejdet anbefalinger og værktøjskasser, der skal være med til at sikre kvaliteten af behandlingen. De nye byggerier skaber et behov for at træne personalet i det at arbejde i de nye rammer. I den forbindelse skal der opbygges nye kompetencer i form af teamfærdigheder med henblik på at øge patientsikkerheden.

Der er ikke kun fokus på den medicinske ekspertrolle i de nye sygehuse, men også på en bred vifte af kompetencer såsom kommunikation, ledelse og samarbejde. Disse kompetencer er essentielle for udviklingen af de fremtidige multidisciplinære teams. Samarbejdet på tværs af fagligheder på de nye hospitaler skal bl.a. være med til at sikre hurtigere diagnosticering og bedre behandling af patienterne. For at kunne indfri disse mål er det nødvendigt at ændre kulturen på hospitalerne til at være mere tværfaglig. De udarbejdede anbefalinger går derved på, hvordan ændring og understøttelse af kulturen kan være med til at understøtte nye arbejdsformer i nye rammer. 

(3D-briller er et af værktøjerne, som kan bruges til oplæring)

Læring i god tid og med 3D-brillerne på

For at kunne opnå, at personalet er klar til at arbejde i de nye rammer, anbefales det, at processen for udvikling af træning og oplæring skal ske i god tid. Processer for selve byggeriet samt processer for træning og oplæring skal tænkes ind i en fælles kontekst fra starten. Derudover er det vigtigt, at betydningen af de kulturelle forståelser på alle niveauer i hospitalerne adresseres i uddannelsesprocessen med henblik på at skabe fælles forståelse og engagement hos alle de forskellige faggrupper.

Disse anbefalinger er blevet udarbejdet i samarbejde med regionerne. I forbindelse med oplæringen af personalet til de nye rammer kan brugen af ny teknologi i form af 3D-briller og virtual reality være en stor hjælp. Brillerne gør det muligt for brugeren at se og opleve hvordan de nye hospitalsfaciliteter vil være. Personalet kan på den måde træne, hvordan det vil være at arbejde i de nybyggede hospitaler, før de flytter ind: 

”Brugen af moderne teknologi og andre værktøjer giver os en helt unik mulighed for at kunne analysere og forbedre organisering og arbejdsgange på de nye hospitaler før de overhovedet er taget i brug, hvilket er med til at sikre optimale forhold. Endvidere og skabe en mere glidende overgang og i sidste ende bedre behandling for patienterne,” udtaler Doris Østergaard, overlæge på Herlev Hospital og leder af projektgruppen for oplæring af personale.

Del af et større fællesregionalt projekt 

Ovennævnte projekt er blevet affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings indsats. Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne og på tværs af sygehusbyggerierne. Derfor iværksatte regionerne i 2010, et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne.

Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne, som har bevirket at regionerne kan sætte fokus på disse områder i forbindelse med videreudvikling af fællesløsninger til sygehusbyggerierne. Disse fællesløsninger skal være med til at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.

For at læse afrapporteringen og mere om de konkrete anbefalinger og værktøjer til uddannelse af personalet, så tryk her.