Gå til indhold

Innovativ leverandørbazar er kommet for at blive

Region Sjællands leverandørbazar gør op med den traditionelle måde at føre udbud på. Bazaren er med til at skabe tidlig dialog med markedet om nyskabende løsninger og udstyr, hvilket skal være med til at sikre fremtidens hospital

Behov og vidensdeling i udbud
Leverandørbazaren gør det muligt for sygehusbyggeriet at tage tidlig dialog med markedet om løsninger og udstyr til hospitaler. Formålet er at afsøge muligheder før egentlig udbud. Det foregår ved, at Universitetssygehus Køge, som afholdt leverandørbazaren, sender deres behov ud som efterspørgsel til markedet. Sygehuset har ikke på forhånd defineret de løsninger og udstyr, som de ønsker i efterspørgsel, hvilket adskiller sig fra den traditionelle udbudsform.

Det er nemlig med udgangspunkt i sygehusets behov, at de forskellige leverandører skal komme med deres idéer og løsninger på, hvilke nye teknologier eller udstyr som netop kan tilfredsstille behovet. Derved inviterer bazaren de forskellige leverandører til at vidensdele de innovative løsninger med hospitalet.

De inviterede leverandører i dialog, (foto: Region Sjælland).

Denne vidensdeling er med til at sikre, at sygehuset i de fremtidige udbud kender til de nyeste teknologiske produkter og udstyr, hvilket skal være med til at sikre, at de mest innovative løsninger bliver anvendt i fremtidens hospital.

”Vi inviterer leverandørerne til at komme med løsninger frem for produkter og priser, så vi kan se, hvad der findes, eller hvad der kan kombineres med andre produkter. Vi har på den netop afviklede bazar hørt om nye, innovative løsninger, som vi ikke kendte til, der kan være med til at dække vores behov,” udtaler projektchef, Frank Hansen, ved Universitetssygehus Køge.

Succesfuld og lærerig bazar
Den første leverandørbazar blev afholdt d. 16. juni i Køge som pilotprojekt. Overskriften for bazaren var den lærende enestue og havde fokus på, hvordan patienten kunne blive aktiveret. Dette kom der flere forskellige løsninger og bud på fra leverandørerne. Deriblandt var der flere mindre og nye virksomheder, som bidrog med idéer til nyskabende produkter og udstyr, der kunne indfri sygehusets behov i relation til den lærende enestue.

Ét af flere oplæg fra leverandørerne, (foto: Region Sjælland).

Derudover overværede tre af de andre regioner, hvordan det foregik ved bazaren. De fik derved mulighed for at se om leverandørbazaren er en løsning, som de også skal implementere i deres regioner.

”Bazaren har været en stor succes. Udover at vi har hørt og lært om nye, innovative løsninger, der kan være med til at sikre fremtidens hospital, så giver bazaren muligheden for, at mindre og nye leverandører kan deltage på lige fod med større og etablerede virksomheder. Dette er med til at sikre en bred vidensdeling om innovative løsninger, udtaler projektchef, Frank Hansen.