Gå til indhold

Chip hos personalet skal føre til mindre spildtid

Læger og personale bruger i dag lang tid på at lede efter hinanden. En ny chip i navneskiltet skal være med til at reducere denne spildtid betragteligt. Teknologien skal nemlig være med til at effektivisere driften på landets sygehuse med et betragteligt millionbeløb

Fare for mere spildtid 

På de danske hospitaler bruger læger og personale op imod 12 minutter af deres daglige vagter på at lede efter bl.a. udstyr og kollegaer. De kommende sygehuse bliver større end de nuværende, hvormed der bliver længere afstand mellem afdelingerne. Derudover kommer der enestuer på alle sygehusene, hvilket også gør det sværere at lokalisere og finde de personer, der er brug for, da der er flere rum, som de kan ”gemme” sig i. Det ventes, at disse faktorer vil gøre denne spildtid endnu større. Derfor er det nødvendigt at implementere en chip i personalets navneskilte: 

”På fremtidens hospitaler er vi tvunget til at blive mere effektive, især når afstandene bliver større, og når der kommer ensengsstuer. Derfor skal vi bruge it til at hjælpe os. Så hvis sygeplejersken ikke kan finde en overlæge, så kan vi med chippen i overlægens id-kort og de opstillede scannere se, hvor lægen befinder sig på. Derigennem kan vi spare spildtid for både personale og patienter,” udtaler, Johnny Olsson, programleder på DNU til Ugeskrift For Læger.

Implementeringen af chippen forventes derved at kunne reducere spildtiden for personalet, hvilket er med til at sikre mere tid til patienterne og hurtigere behandling. Dette er en af flere løsninger, der kan være med til at effektivisere driften for op imod en milliard kroner.:

”Det er en tommelfingerregel, at det er muligt at spare cirka 1 procent årligt ved at øge sporbarheden på sygehusene. Vi bruger cirka 78 milliarder årligt på vores sygehusvæsen, og skal vi bruge den målestok, så ligger der mellem en halv og en hel milliard årligt”, udtaler Jens Stenbæk, formand for innovationsudvalget i Danske Regioner.

Kan gå på toilettet i fred 

Systemet bag chippen er så smart, at det kan vise hvor lang tid lægen har været i et andet rum. Derved kan sygeplejersken vurdere om lægen vil forstyrres eller ikke, da lægen kan være i gang med at behandle en patient. Desuden registrerer systemet ikke personalets toiletbesøg. Ligeledes bliver lægernes og sygeplejerskernes adfærd ikke opsamlet af chippen til en større database eller anvendt i personalesager. Det bliver udelukkende brugt, som et hjælpeværktøj for personalet, så de lettere kan finde hinanden.