Gå til indhold

Færre patienter på gangene

Projektet ’Sikkert Patientflow’ skal være med til at minimere overbelægningen på hospitalerne samt sikre kortere indlæggelses- og behandlingstid. Projektet sker i samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Manglende systematiske udskrivelser
Der er i dag stort fokus på at sikre hurtig indlæggelse af patienter. Dog viser internationale undersøgelser fra bl.a. USA, at kø på akutmodtagelsen ofte skyldes problemer i den anden ende af patientforløbet ved for langsom patientudskrivelse. Det er manglende systematik omkring udskrivelserne, der er med til at skabe overbelægning samt ventetid for patienterne.

En spørgeskemaundersøgelse om patientoplevelser i akutmodtagelserne fra 2014 viste, at 65 pct. af patienterne havde oplevet ventetid ved behandlingen. Det er med til at skabe en dårligere patientoplevelse. Dette søger projektet Sikkert Patientflow at gøre op med ved bl.a. at udnytte sengekapaciteten på hospitalerne bedre, hvilket kommer patienterne til gode.

Simple redskaber skal være med til at gøre personalet i stand til at forudsige indlæggelser og udskrivelser ved hjælp af daglige tværfaglige tavlemøder på 10 til 15 minutter. Tavlemøderne er med til at danne et overblik over de akutte indlagtes behov - eksempelvis hvilke patienter der er kritiske og hvornår de andre patienter er klar til at blive udskrevet. Dette er med til at danne en oversigt over kapaciteten på afdelingen for personalet. 

 

 

Det gør en stor forskel, hvis den ene patient er klar til at blive udskrevet kl. 11 frem for kl. 17, da der så kan blive plads til nye patienter. Ligeledes har det betydning, hvis sundhedspersonalet ved hvornår patienterne er klar til at modtage den specifikke behandling i deres pågældende indlæggelsesforløb. Disse faktorer er samtidigt med til at reducere indlæggelses- og behandlingstiden for patienten for at sikre, at patienterne hurtigere kan komme til kræfter igen. 

”Det er så enkelt, og det gør, at vi kan udnytte de enkelte afsnits og sygehuses samlede kapacitet på en helt anden måde, så patienterne kommer sikkert igennem deres forløb,” udtaler Susanne Lauth, vicedirektør på Sygehus Vendsyssel, til dr.dk. 

Lovende resultater
I øjeblikket deltager 12 sygehuse fra alle regioner i ’Sikkert Patientflow’-projektet. Selvom om projektet stadigvæk ikke er afsluttet, så viser det allerede lovende resultater. Derfor har flere sygehuse allerede gjort ordningen permanent. På Slagelse Sygehus har den daglige brug af redskaberne medført, at antallet af indlæggelser på gangene er blevet reduceret fra 150 i januar til blot otte i maj.