Gå til indhold

Regionerne deler viden som aldrig før

Regionerne viser fremskridt i den årlige oversigt over den tværregionale videndeling i regi af de nye sygehusbyggerier. Omfanget af vidensdelingen har aldrig været større og skal sikre, at potentialet i projekterne bliver indfriet

Regionerne iværksatte videndelingsprojektet ”Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation” i 2010 for at garantere en systematisk opsamling, deling og udvikling af viden om det nye sygehusbyggeri på tværs af regionerne. Oversigten over niveauet af videndeling for 2014 bekræfter, at dette emne fortsat står højt på dagsordenen.

Flere fælles projekter
Regionerne videndeler i et hidtil uset stort omfang. Størstedelen af de oprindelige pejlemærker og fokusområder for projektet er således blevet afsluttet, og flere af de konkrete fællesregionale projekter viser potentiale og nærmer sig den afsluttende fase. De fælles konkrete projekter er identificeret, hvor det er hensigtsmæssigt for byggeriernes økonomi, kvalitet, fremdrift - og ikke mindst for de nye sygehuses mulighed for at effektivisere driften.

Ligeledes viser oversigten, at regionerne har dannet og iværksat en række nye netværk om centrale emner i forbindelse med nyt sygehusbyggeri, hvor regionerne kontinuerligt deler viden og erfaringen.

Læs oversigten over regionernes videndeling her.