Gå til indhold

Sygehusbyggeri skaber bedre samarbejde om patienten

Regionerne er i gang med at modernisere sundhedsvæsenet. Mens nogle sygehuse bliver bygget på bar mark, bliver andre sygehuse udbygget og renoveret. For alle sygehuse gælder det, at byggeriet er en anledning til at nytænke måderne, vi møder patienten på. Der er derfor stort fokus på organisationsudvikling og kulturændringer på de nye sygehuse

Unik mulighed
De nye sygehusbyggerier udgør en unik chance for nytænkning i forhold til indretning, dimensionering og organisering af sygehusene. Den nye måde at organisere sig på skal understøtte nye arbejdsgange, fleksibilitet og en mere tværfaglig tilgang, som kan sikre hurtigere udredning og optimerede patientforløb

 

Maibritt Larsson, Tegnelaboratoriet.

 

Grundig og struktureret tilgang skal sikre gevinster
For at være klar til de nye bygningsmæssige og organisatoriske rammer som de nye byggerier bringer med sig, så vil tiden frem mod åbningen af de nye sygehusbyggerier være præget af en særdeles grundig forberedelsesproces. Danske Regioner planlægger derfor eksempelvis at afsætte midler til at afdække de organisatoriske forandringsprocesser i regionerne i forbindelse med sygehusbyggerierne samt arbejdet med implementeringen heraf.Det er helt centralt, at personalet er forberedt på de nye organisatoriske strukturer. Det skal nemlig være med til at sikre et optimalt samspil mellem arbejdsgange og organisering, de nye fysiske rammer og infrastrukturelle forhold. Processen er samtidig fundamental i forhold til at realisere de effektiviseringspotentialer i de nye byggerier, som kommer både patienten og det sundhedsfaglige personale til gavn.

Ny organisering står højt på dagsordenen
Regionerne arbejder allerede på nuværende tidspunkt med organisatoriske forandringsprocesser. Det indgår som et centralt element i moderniseringen af sundhedsvæsenet og foregår således sideløbende med byggeprojekterne. Senest blev der i Nyborg afholdt en stor konference om ’Nye trends i samarbejde og organisering’ under temaet ’Hvor er vi – medarbejdere og ledere – på vej hen?’ Konferencen var arrangeret i samarbejde med Region Sjælland og Region Syddanmark, og er en udløber af projekt godt sygehusbyggeri - koordination og innovation.

Konferencen bød blandt andet på oplæg om de udfordringer, som sundhedsprofessionelle vil møde i nyt sygehusbyggeri i form af nye arbejds- og ledelsesformer samt ny organisering og kultur, og hvordan dette vil ændre forventninger og forudsætninger hos patienter og pårørende.

Se programmet for konferencen om ’Nye trends i samarbejde og organisering’ her

For at blive klogere på deltagernes og oplægsholdernes erfaringer kan du se denne video fra konferencen: