Gå til indhold

Førende konference giver inspiration til udviklingen af det danske sundhedsvæsen

Inden for sygehusbyggeri er Healthcare Design-konferencen verdens største event. Arrangementet afholdes hvert år i november i USA, denne gang i San Diego, Californien. Konferencen tiltrækker cirka 4.000 deltagere fra hele verden, og prioriteres højt af regionerne med henblik på at få inspiration til de igangværende sygehusbyggerier

I forbindelse med den årlige sygehusbyggerikonference tager regionerne på hospitalsbesøg for at se praktiske eksempler på de gode løsninger, som amerikanerne er kendt for i forhold til deres sygehuse. I år fandt besøgene sted i San Francisco; det ene ved Eden Medical Center og det andet besøg gik til El Camino Hospital.

Den generelle trend der hersker i USA, er et betydeligt fokus på patientsikkerhed og patienttilfredshed på hospitalerne og på at reducere genindlæggelser. Dertil kommer, at hospitalerne særligt i Californien skal imødekomme de seneste sikkerhedskrav i relation til jordskælv, hvorfor de har gennemgået og gennemgår omfattende om- og nybygninger. Disse karakteristika gjaldt for begge hospitaler, vi besøgte.

Midt i teknologiens centrum: Eden Medical Center og El Camino Hospital, San Francisco
Eden Medical Center, en Sutter Health Affiliate, åbnede 1. december 2012 og var blevet udvalgt til studiebesøg, da det er nybygget og har en vision om at være et ’state-of-the-art’ hospital.

El Camino Hospital, Mountain View er interessant grundet placeringen ved Silicon Vally, hvilket medfører et naturligt fokus på at anvende den nyeste teknologi. Hospitalet gennemgik en ombygning i 2009 primært for at kunne leve på til de seneste sikkerhedskrav i forhold til jordskælv.

 

Den danske delegation fra regionerne foran Eden Medical Center (foto: Emilie E. Winther).
 

Fokus for studiebesøgene var at få indblik i anvendelse af teknologi på hospitaler. Læringspunkterne fra besøgene på de to udvalgte hospitaler er:

  • På Eden Medical Center anvender de den nyeste state-of-the-art teknologi, der er designet efter LEED-certificerede standarder. Vi blev blandt andet præsenteret for deres track-trace system, som bruges til at bestemme placering af såvel patienter som udstyr, og de har indført en styrket monitorering af patienternes vitalværdier. Læs mere om Eden Medical Center: http://www.edenmedicalcenter.org/about/
  • El Camino’s fokus på at inkorporere den seneste teknologi gennemsyrer hele hospitalet. De benytter teknologien til at højne kvalitet og integrerer teknologien med henblik på at højne effektiviteten og pa-tientsikkerheden. Derudover er hospitalet fremtidssikret, da de har lagt vægt på IT-infrastrukturen og integrationen mellem de forskellige systemer, eksempelvis mellem IT og teknologi såsom robotter, (AGV og operationsrobotter) for at kunne håndtere fremtidig teknologi.
  • På El Camino har sengestuerne en række elektroniske devises, der sørger for automatisk at overvåge patienterne. Der bliver målt hjerterytme, blodtryk m.v., som registreres i det elektroniske system, Personalet får herefter besked og kan reagere når disse ligger udenfor skalaen. Ventetider afstedkommet af kommunikationskanaler er generelt forsøgt undgået. På den måde går eksempelvis alarmer direkte til sygeplejerskers smartphones. Læs mere om El Camino Hospital: http://www.elcaminohospital.org/About_El_Camino_Hospital