Gå til indhold

Visualisering er værdifuldt i byggeprocessen

Visualiseringsredsskaber kan optimere arbejdsgangene på de fremtidige sygehuse og medføre både bedre kvalitet og øget effektivitet

Fokus på effektivisering af driften

De største omkostninger i forbindelse med sygehuse er ikke selve bygge- og etableringsudgifterne. Det er derimod udgifterne ved selve vedligeholdelsen og særligt driften af hospitalet. I Danmark blev der sidste år brugt 77 mia. kr. på selve driften af hospitalerne. Derfor er der i forbindelse med de nye sygehusbyggerier stort fokus på at optimere den fremtidige drift, da det kan give store varige besparelser.

Arbejdsgange i børnehøjde


Disse effektiviseringsgevinster kan eksempelvis indfries ved at inddrage hospitalspersonalet i selve designfasen af sygehusbyggeriet. Ved at benytte sig af visualiseringsværktøjer er det nemlig muligt at visualisere workflow og arbejdsgange, så sygehusene bliver indrettet mest hensigtsmæssigt.

Dette kan foregå i en slags 3-D biograf, hvor byggeriernes forskellige rum og indretning kan blive projekteret op i fuldskala på alle vægge i rummet. Det opleves derfor som om, at man træder fysisk ind i selve byggeriet. Hele det fremtidige sygehus kan opleves og selv operationsstuer fyldt til bristepunktet med teknisk udstyr kan beskues. Det er også muligt at ændre gengivelsen, så det er muligt at opleve hospitalet fra et barns eller en kørestolsbrugers perspektiv. Brugen af dette værktøj kan have stor betydning for, hvordan sygehuset skal designes og indrettes.

En anden måde at visualisere arbejdsgangene på er ved hjælp af mock-ups. Konstruktion af fuldskala modeller af eksempelvis patienternes enestuer kan skabe viden og indsigt i, hvordan værelserne skal indrettes. Brugen af voksduge er også udbredt. Voksdugen fungerer som en plantegning over hele sygehuset. Det kombineret med små modeller af læger, patienter og interiøret, der kan placeres på dugen, giver mulighed for at kunne vurdere og tilpasse det fremtidige workflows. 

Video der viser det interaktive spil fra DNV-Gødstrup:


3D-spil kan forhindre arbejdsulykker

Det er ikke kun i forhold til planlægning og design af sygehuse, at visualisering kan være værdifuldt. På Sygehusbyggeri DNV-Gødstrup er det et krav til alle medarbejdere, at de skal spille et interaktivt computerspil, før de får lov til at få adgang til byggeriet i virkeligheden. Spillet simulerer nemlig selve byggepladsen på DNV-Gødstrup og de potentielle farer, der kan være på byggepladsen. Derved er spillet med til at få de ansatte til at reflektere over, hvilke situationer og steder, som kan være potentielt farlige i forhold til byggeriet af sygehuset.

Læs også: