Gå til indhold

Nye sygehuse vil yde behandling af høj kvalitet - trods forsinkelser

De nye sygehuse, som opføres landet over frem mod 2025, vil være tilpasset fremtidens behandlingsbehov med entydigt fokus på patienternes behov. Det ændrer forsinkelser på nogle af byggerierne ikke på, fastslår Bent Hansen, formand for Danske Regioner

16 nye eller udbyggede sygehuse for i alt 41,4 milliarder kroner bliver frem mod 2025 bygget i landets fem regioner. Planen om nye sygehuse blev igangsat i 2007 af regeringen og regionerne, og byggeriet sker med afsæt i retningslinjer fra et nedsat ekspertudvalg. Målet med de nye sygehuse er større patientsikkerhed, mere sammenhængende og effektive behandlingsforløb og højere kvalitet.

De omfattende og komplekse byggeprojekter, som sygehusene udgør, er dog flere steder ramt af forsinkelser, viser regionale opgørelser, men patienterne har ikke grund til nervøsitet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

"De her forsinkelser frustrerer mig mere end nogen andre, tror jeg, for de skygger for, at regionerne opfører nye sygehuse, som kommer til at yde bedre og hurtigere behandlinger af landets mange patienter. De steder, hvor byggerierne skal tilpasses for at overholde budgetterne, gør regionsudvalg og byggeorganisationer alt for at sikre, at tilpasningerne ikke går ud over sygehusenes vigtigste ydelse: Behandlingen af patienterne".


Budgettet overholdes
Bent Hansen fastslår, at regionerne ikke kommer til at overskride budgettet for de 16 byggerier.

"Der er afsat de penge, der nu engang er, og vi bruger ikke en krone mere, end vi har. Men når man opfører noget så komplekst som de nye sygehuse, er det umuligt helt at undgå uforudsete ting, der forsinker processen. Det gælder fra byggetekniske ting som porøs beton til arkæologiske fund, som der pludselig skal tages højde for. Når der sker tilpasninger, er det jo udtryk for ordentlig styring. Førende sundhedsøkonomer har flere gange pointeret, at sygehusbyggerierne er stærkt og forsvarligt styrede, og regionernes formand er tryg ved projekterne".

 

 

Hensyn til patienterne
"Med al respekt for de tydelige gevinster ved andre store anlægsbyggerier må jeg bare konstatere, at udfordringerne ved sygehusbyggerierne blegner i sammenligningen med de andre. For slet ikke at tale om økonomistyringen", siger han og tilføjer:

"Der er udfordringer ved sygehusbyggerierne, men vi kommer stensikkert i mål og kommer til at tilbyde patienterne fremragende behandlinger. Og når der endelig skal spares, kigger vi primært på ting som bygningernes udseende, materialevalg, mere kompakt byggeri osv., som ikke rammer patienterne".