Gå til indhold

Engangsbækkener er under fortsat udvikling

En større undersøgelse af brugen af engangsbækkener og –kolber viser, at der er et potentiale, men at kvaliteten af produkterne skal forbedres

Nyt OUH undersøger brugen af bækkener

Engangsprodukter og – materialer bliver anvendt mere og mere inden for hospitalsverdenen, da de blandt andet kan være med til at frigive mere tid til personalet samt forbedre hygiejnen.

Sengeliggende patienter kan eksempelvis have brug for bækkener eller urinkolber, hvis de ikke er i stand til besøge toilettet. I dag bliver der oftest brugt traditionelle stålbækkener, der skal vaskes i specifikke maskiner.

Derfor blev der i planlægningen af Nyt OUH undersøgt muligheden for at etablere skyllerum uden bækkenvaske, men i stedet med brug af engangsbækkener og –kolber i stedet for stålbækkener.

FOTO: NOUH

 
Bækkerner viser potentiale
Der blev testet to typer af engangsbækkener og –kolber af oppustelig plast (Goloo) og pulp (Curas) på 3 forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital i perioden 1. maj – 1. december 2014. Afprøvningen fokuserede på følgende aspekter: Patientsikkerhed og infektionshygiejne, patientkomfort, arbejdsgange, arbejdsmiljø, logistik og tilgængelighed, affaldshåndtering, bæredygtighed/miljø og økonomi.


Undersøgelsen af engangsbækkener og -kolber viste, at materialerne ikke kunne opfylde alle af de ovennævnte aspekter. Herunder var hygiejnen en særlig problemstilling. Derfor er det nødvendigt, at kvaliteten af produkterne forbedres, hvis de skal anvendes. Derudover var der ikke en økonomisk gevinst at hente ved at omlægge til brug af engangsbækkener. Samtidigt viste undersøgelsen dog flere fordele ved at implementere engangsmaterialerne. Patienterne oplevede større grad af tryghed samt en forbedret komfort ved brugen af engangsbækkener. Det er samtidig lettere for personalet at anskaffe og bortskaffe engangsprodukterne i deres daglige arbejde.

Hele rapporten kan læses her.