Gå til indhold

Året der gik på sygehusbyggeri

Færdiggjorte sygehusbyggerier, udvikling af jobs og praktikpladser samt innovative og bæredygtige løsninger danner et stærkt afsæt for et nyt år i sygehusbyggeriernes tegn

Jobskabelse og dansk arbejdskraft

Sygehusbyggerierne har frem til i år været med til at skabe tusindvis af arbejdspladser. En udvikling der forventes at fortsætte eksplosivt i takt med, at flere hospitaler begynder på byggeriet de kommende år.  Samtidigt skal flere regionale initiativer være med til at sikre, at denne vækst i arbejdspladser kommer dansk arbejdskraft til gode. 

I regionerne har man eksempelvis indført sociale klausuler, der stiller krav til entreprenørerne om, at de skal optage et vist antal lærlinge. På dette punkt er regionerne foregangsmænd i forhold til at anvende lærlinge på store anlægsprojekter.

Sygehusbyggerier nu godt i gang

I år er det første store kvalitetsfondsprojekt; Psykiatrisygehuset i Slagelse indviet og ibrugtaget, som det første nybyggede psykiatriske sygehus i over 100 år. Flere vil komme til i de kommende år  men i Slagelse er patienterne nu  flyttet ind i de nye moderne rammer, der skal sikre den bedste behandling. Helende arkitektur er et gennemgående tema for de psykiatriske byggerier, ikke mindst på Psykiatrisygehuset Slagelse, hvor man eksempelvis har installeret et af de mest avancerede lysprojekter i verden, hvilket skal være med til at skabe en psykiatri i verdensklasse. 

I takt med fremdriften i sygehusbyggerierne støder man i projekterne også på udfordringer. Det er uundgåeligt ved så komplekse byggerier, at der kan opstå uforudsete ting der kan give forsinkelser i byggerierne. Her er pointen dog, at eventuelle udfordringer i projekterne håndteres ved eksempelvis at foretage tilpasninger i projekterne, så man sikrer overholdelsen af de økonomiske totalrammer. Dette betyder, at budgetterne holdes. Det sker ved, at regionerne foretager de nødvendige styringsmæssige tiltag i relation hertil.

Udover kvalitetsfondsbyggerierne investerer regionerne også i en række egenfinansierede anlægsprojekter, eksempelvis opførelsen af psykiatrisygehuse i sammenhæng med de store somatiske sygehuse. En del af disse anlægsprojekter opføres som OPP-projekter.

Således har partnerskaberne med det private været i vækst i regionerne i 2015. Alle regionerne har indgået OPP-aftaler med private virksomheder, der skal stå for anlæg og drift af rensningsanlæg, parkeringshuse og ikke mindst sygehuse. Denne udvikling er med til at sørge for, at der kan bygges nødvendige faciliteter allerede nu.

Sygehusbyggerierne bliver bæredygtige

2015 har også stået i klimaets og bæredygtighedens tegn for de fremtidige hospitaler.  Flere og flere af sygehusbyggerierne er i år blevet DGNB certificeret, hvilket er en international ordning, der sikrer, at byggerierne bygger bæredygtigt i forhold til økonomi, miljø og det sociale perspektiv.

Klima- og miljøvenlige løsninger, så som solcelleanlæg, vindmøller og spildevandsrensningsanlæg, er blevet mere udbredt blandt hospitalsbyggerierne Disse tiltag er med til at reducere sygehusenes påvirkning af klimaet og miljøet. Samtidigt er disse tiltag med til at skabe en mere effektiv drift for sygehusene, da omkostninger til el og udledning af spildevand formindskes.

Regionerne deler viden som aldrig før

Sidst men ikke mindst, så har 2015 også stået i videndelingens tegn. Videndeling har, siden den spæde start på sygehusbyggerierne, været et fast tema og afgørende element, der skal være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Det har affødt spændende og innovative løsninger, hvilket er med til at forbedre behandlingen og hverdagen for patienter og personale. I år er der blandt andet blevet udviklet en ny psykiatrisk seng i et tæt samarbejde med brugerne og det private erhvervsliv.

Videndeling var også i centrum på årets Netværksdage, der blev afholdt for femte gang. Dagene giver de regionale medarbejdere muligheder for at lære om hinandens successer og erfaringer i uformelle rammer. Gentagende positive tilbagemeldinger er med til at markere, at Netværksdagene fungerer, som et stærkt afsæt for videndeling regionerne imellem. Det er denne deling af viden, der er med til at skabe de innovative løsninger, der er nødvendige for at sikre den bedste behandling på fremtidens sygehuse.