Gå til indhold

Private står nu for både byggeri og drift af 12 projekter for regionerne

Store offentlige projekter, hvor private leverandører får opgaver med både byggeri og drift, bliver mere almindelige

Efter en forsigtig begyndelse på grund af reglerne om deponering samt moms- og skattebestemmelser, er regionerne nu i gang med nye store offentlige og private partnerskaber, OPP.

Skiftende regeringer har ligesom produktivitetskommissionen anbefalet samarbejdsaftalerne, der nu ikke længere samler støv i skrivebordsskufferne.

Fra parkering og psykiatri til vand uden medicinrester
Region Syddanmark er blandt dem, der er længst med et af de 12 store projekter, og konturerne af det nye psykiatriske sygehus i Vejle tager form.

”Med OPP-modellen får vi i regionerne flere muligheder for at gennemføre efterspurgte byggeprojekter, der kommer patientbehandlingen og vores ansatte til gavn. Med OPP trækker vi på hinandens forskellige kompetencer, og perspektiverne er lovende. Men vi kunne godt ønske os bedre og mere fleksible rammer for fuld udnyttelse af OPP-potentialet,” siger Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

”Det har været en stor mundfuld at komme så langt som vi er i dag, og vi arbejder meget med at udbrede vores erfaringer fra psykiatrihospitalet til andre potentielle OPP-projekter i regionen og resten af landet,” forklarer Stephanie Lose.

Også i Region Midtjylland gælder det et nyt psykiatrisk sygehus, som bliver en del af den store udvidelse af DNU Skejby, Det Nye Universitetshospital. Aftalerne er mangeartede, og gælder også områder som parkeringsanlæg, strålebehandling og sågar også rensning af vand med medicinrester, der ender med at opnå drikkevandskvalitet.

Psykiatrisk Sygehus Vejle

Både fordele og ulemper
På det nye psykiatriske sygehus i Vejle, står private -ligesom ved andre OPP-aftaler- for både opførelsen og driften. Fordelen er for regionerne og patienterne, at OPP’erne sikrer, at anlæggene kan tages tidligere i drift ift. en situation, hvor de skal på regionens egen anlægsoversigt. Det fremskynder med andre ord realiseringen af større og mindre projekter.

Samtidig er udgifterne på forhånd en kendt faktor for regionen. Modsat begrænser det regionens muligheder for at foretage fremtidige besparelser efter at have indgået den årelange aftale.

I Vejle kommer private til at stå for driftsopgaver som madleverance, rengøring og vedligeholdelse.

Med de årelange driftsaftaler har parterne afstemt forventningerne til hinanden til punkt og prikke. For ellers melder der sig mange spørgsmål: Hvilket forum skal for eksempel tage stilling til utilfredshed med maden eller rengøringen? Og hvilke vilkår gælder, hvis der bliver opfundet robotter, der kan løse nogle af opgaverne billigere?
Det håndteres bl.a. ved aftaler om drifts- og styregrupper og aftaler om, hvornår regionen kan tilbageholde betaling.

Mange af erfaringerne bliver nu delt med andre regioner, der er i gang med OPP-projekter. Der er bl.a. indlæg om OPP på regionernes netværksdage for Sygehusbyggeri 1. september, HealthCare Denmarks Hospital+Innovation konference 21.-22. oktober og DI, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening holder den 9. november konference om offentligt-privat samarbejde, herunder OPP.

Læs casen om OPP-projektet i Vejle her.