Gå til indhold

Regionerne sikrer tryghed på sygehusene

Sikre danske hospitaler er med til at skabe øget tryghed for både patienter, personale og pårørende. Ny undersøgelse giver anbefalinger til, hvordan de nye sygehuse skal håndtere sikkerhed

Menneskefyldte hospitaler

Hospitaler er meget befærdede områder, hvor forskellige grupper af folk som patienter, personale, pårørende og leverandører, dagligt har deres gang. Når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden og PET fik gennemført i 2011. Derfor har Danske Regioner samarbejdet med regionerne om at skabe fælles viden om, hvordan man gør de nye hospitaler sikre. Dette har mundet ud i konkrete anbefalinger, der skal bidrage til at skabe øget sikkerhed på de nye sygehuse.

Undersøgelser om tryghed i det offentlige rum viser, at fravær af utryghed og usikkerhed er essentielt. Eksempelvis handler det om at sikre mod utilsigtede hændelser, så som voldelige episoder, overfald og tyverier. Derudover drejer det sig også om at gøre det trygt for patienter og personale at færdes på sygehusene. De udarbejdede anbefalinger går derfor på at skabe sikre sygehuse ved at etablere f.eks. elektroniske nøglekort, videoovervågning og vagter, der er med til at sikre, at det er de rette personer, der færdes på hospitalerne.

Undersøgelser viser, at det skaber tryghed, når sikring er synlig. Ligeså viser det sig, at medarbejderne vil have oplysning og information, og at dette har en stor betydning for tryghedsoplevelsen. Endvidere anbefales der derfor, at der oprettes faste procedurer og instrukser for håndtering af utilsigtede hændelser, så medarbejderne kender situationen og ved hvad de skal foretage sig. 

Sikring ikke kun af mennesker

Derudover har sygehusene værdifulde genstande i form af medicin og udstyr, hvilket også anbefales at sikre, så tingene ikke forsvinder eller bliver stjålet. Dette er samtidigt med til at skabe tryghed for personalet, så de ved hvor de kan finde de ting, der måtte være brug for. Når medarbejdere færdes og optræder trygt, så afspejler det sig til patienter og pårørende, som kan se, at der rutinemæssigt tages forholdsregler, der er med til at gøre det sikkert på hospitalerne. Anbefalingerne skal alt i alt være med til at gøre det sikkert og trygt for patienter, pårørende og personale at færdes på sygehusene. 

Del af et større fællesregionalt projekt

Ovennævnte projekt er affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings-indsats, der foregår sideløbende med byggeprocessen. Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne. Derfor blev der i 2010 iværksat et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne. Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne. Regionerne arbejder derfor på i fællesskab at lave fælles løsninger for at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.

Afrapporteringen "Sikring og tryghed på sygehusene i Danmark" kan læses her

Læs mere om videndeling og andre afrapporteringer her