Gå til indhold

Teknologi giver bedre behandling

Sundheds-it er med til at sikre bedre patientsikkerhed, kvalitet og effektivitet i hospitalets drift. Innovative løsninger for både patienter og personale har derfor stor prioritet i de nye sygehusbyggerier

Når de nye sygehuse står færdige henover det næste årti, er de nye fysiske rammer klar til at understøtte de nyeste teknologiske landvindinger. Der er nemlig et stort potentiale i sundheds-it. Og det skal ikke blot være med til at forbedre patientsikkerheden og højne effektiviteten. Teknologien skal også være med til at understøtte visionerne i sundhedsvæsenet om at sætte patienten i centrum.

Helle Gaub, der er projektdirektør for Universitetssygehuset i Køge, fortæller, at teknologien er en fundamental del af de nye sygehusbyggerier, og bidrager til målet om at gøre patienten partner i eget behandlingsforløb. Hun fremhæver specifikt to projekter, som samtidig spiller godt sammen med de nye fysiske rammer på hospitalerne med flere enestuer:

- Det er en kæmpe gevinst og en stor hjælp, at projekterne om den elektroniske patientjournal (Sundhedsplatformen) er ved at blive udviklet og falder sammen med byggerierne. Mange af de ting vi ønsker at gøre i de nye sygehusbyggerier såsom dokumentation og patientinddragelse bygger nemlig på, at vi kan gøre det elektronisk, siger Helle Gaub.

Regionshospitalet Horsens viser vejen

En ting er, hvad der kommer til at ske, når byggerierne står færdige. En anden ting er, hvad realiteterne er i dag: og der er heldigvis gode erfaringer at trække på, som nogle af de nye sygehusbyggerier kan tage ved lære af. Ledelsen på Regionshospitalet Horsens har eksempelvis prioriteret innovation af sundheds-it’en benhårdt.

Hospitalsenheden Horsens fortæller om deres nye it- og kommunikationssystem, Klinisk Logistik (foto: Danske Regioner).

- Jeg ser det som en af vores vigtigste opgaver at udbrede og videreudvikle den innovationskultur, som findes på hospitalet. Vi vil fortsætte med løbende at tænke i nye udviklingsmuligheder til gavn for både patienter og personale, siger hospitalsdirektør, Lisbeth Holsteen Jessen.

På Regionshospitalet Horsens har it- og kommunikationssystemet ’Klinisk Logistik’ været benyttet til udviklingen af patientsikkerheden og til at højne kvaliteten i behandlingen. Systemet giver personalet et bedre overblik over patienternes flow igennem hospitalet og en bedre koordination og kommunikation på tværs af hospitalet. Men det er ikke ensbetydende med, at de nu kan tage den lidt med ro, fortsætter Lisbeth Holsteen Jessen.

- Det har krævet og kræver fortsat nye og innovative løsninger, når vores mål er at fremme både patientsikkerheden, kvaliteten og effektiviteten i hospitalets drift, afslutter Lisbeth Holsteen Jessen.