Gå til indhold

Herlev nu klar med rent hospitalsspildevand – direkte til naturen

Mange sakse var i brug, da snoren blev klippet over til Herlevs nye, lokale spildevandsrensningsanlæg. Hovedstadens største OPI-projekt betyder, at hospitalet nu kan rense eget spildevand så rent, at det kan ledes direkte ud i naturen. Udover bedre sundhed gavner løsningen også hospitalsbudgettet og eksport af dansk miljøteknologi

- Det her problem gør vi fra i dag til en ressource, sagde regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, i én af tre taler før snoren til spildevandsanlægget blev klippet over.

Et hurtigt smugkig derover viser metervis af stålrør, beholdere i børstet stål samt torpedo-lignende rør forsynet med små motorer. Anlægget er verdens største af sin art, fremgår det. Et sted derinde kan selv det værste skidt filtreres ud af vandet.

Penge at spare
’Problemet’ regionsrådsformanden taler om, består i, at det hidtil har været meget svært at rense spildevandet fra Herlev - og lignende hospitaler - tilstrækkeligt rent. Teknologien har manglet. Der har ikke været tekniske løsninger på markedet, der på et økonomisk bæredygtigt grundlag har kunnet filtrere medicinrester, hormonforstyrrende stoffer og farlige bakterier ud af spildevandet i tilstrækkelig grad. Men det er der nu.

 

- Spildevandsanlægget vi åbner i dag er ”triple-win”. Naturen nyder godt af rent hospitalsspildevand. Hospitalet sparer penge i vandafledningsafgifter. Og Grundfos får et godt afsæt for eksport af et nyt produkt som er efterspurgt worldwide, sagde Sophie Hæstorp Andersen (foto: Danske Regioner).

 

Faktisk startede det med et læserbrev i en lokal avis. Der kom spot på problemet. Derefter fulgte analyser af spildevandets indhold og behovet for at udvikle løsninger. Læg dertil den forestående udvidelse af Herlev, der de kommende år udvides med knap 57.000 kvm. til ny akutmodtagelse og kvinde-barn-bygning. Altså endnu mere spildevand.

For små tre år siden indledte Region Hovedstaden, Herlev og Grundfos Biobooster derfor et offentligt-privat samarbejde til i alt 43 mio. kr. Herlev-projektet er det hidtil største OPI-projekt i hovedstaden. Det har banet vejen for en løsning, der bygger på nye innovative, biologiske rensningsmetoder.

I processen leverer venligtsindede bakterier, aktive kul-membraner og ozon størstedelen af arbejdet. Samlet gør de det muligt at rense vandet så rent, at spildevandet efter en tur gennem anlægget kan forlade hospitalets matrikel og ledes direkte ud i åer og vandløb. Og ikke som hidtil; videre til områdets centrale spildevandsanlæg. På den måde kan hospitalet spare penge i form af færre vandafledningsafgifter, sagde Sophie Hæstorp Andersen.

Det rensede vand kan også genanvendes. Eksempelvis som ’teknisk vand’ til bl.a. køleanlæg på hospitalet. Også dér er der gevinster at hente. Blandt andet via færre udgifter til vand og øget energieffektivitet.

- Vi skal i stigende grad være miljøbevidste i driften af hospitalerne. Det er en af vores erklærede målsætninger. Og det nye rensningsanlæg på Herlev Hospital er et stort skridt på vejen. Vi kommer her med en løsning på et problem, som rigtigt mange hospitaler har, både herhjemme og i udlandet. Faktisk omdanner vi problemet til en ressource, da der også er mange penge at spare, fortæller Sophie Hæstorp Andersen.

 

- Fra beskidt til helt rent. Herlevs nye spildevandsanlæg kan rense så rent at vandet bagefter kan udledes direkte til åer og vandløb. Grundfos Biobooster står bag anlægget, der kan håndtere 600 m3/dag. Det svarer til, hvad 3000 menneskers forbruger på en dag (foto: Danske Regioner).

Eksport-potentiale
Miljøministeren kom også ind på det i sin tale; ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Begge dele er nogle af svarene på de gigantiske udfordringer som f.eks. Kina oplever på vandområdet. I Kina er rent vand derfor en knap ressource. Det skyldes bl.a. manglende know-how samt lemfældig rensning af spildevandet. Miljøteknologien hertil samt know how’et bag rummer derfor et stort potentiale, også for Danmark, nævnte Kirsten Brosbøl.

Derefter tog Niels Due Jensen mikrofonen. Grundfos’ forhenværende mangeårige direktør er både tilfreds og stolt. Over, at 5-7 års udviklingsarbejde nu har båret frugt.

Grundfos har gennem mange år leveret spildevands-løsninger til almindelige husholdninger og industrien. Men at kunne udvikle brugbare rensnings-teknologier til hospitalsområdet har dog været en særlig ambition for virksomheden. Nu er der også sat hak ved dén ambition, konstaterede Niels Due Jensen.

- Grundfos Biobooster er et stykke højteknologisk, banebrydende dansk ingeniørarbejde, der repræsenterer en helt ny måde at rense vores spildevand på. Nemlig ved kilden – til gavn for nærmiljøet og for os mennesker. Teknologien kan finde anvendelse i mange sammenhænge, og jeg ser uanede muligheder for eksport til lande, der har store udfordringer med at rense spildevandet, siger Niels Due Jensen, formand for Poul Due Jensens Fond, Grundfos.

Derefter blev saksene uddelt og snoren klippet over. Nu er den brugbare teknologi i funktion og klar til at blive vist frem nationalt og internationalt.  Teknologien virker, det gavner miljøet og der er – så at sige - penge i skidtet.

Fakta om Herlevs OPI-samarbejde om spildevand

  • Anlægget er etableret i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Herlev Hospital, Grundfos Biobooster A/S, DHI, Ultraaqua, Neutralox GmbH.
  • Samarbejdet er et offentlig-privat innovationssamarbejde og har modtaget støtte fra bl.a. Markedsmodningsfonden.
  • Anlægget har en kapacitet på 600 m3/dag. Det svarer til, hvad 3000 personer udleder af spildevand.
  • Anlægget bruger en række biologiske renseprocesser, membranfiltrering og efterfølgende polering med aktiv kul og ozon for at opnå den høje vandkvalitet.
  • Anlægget renser også den luft, der udsendes i renseprocessen. Luften renses for både lugtgener og skadelige patogener.