Gå til indhold

Solceller aflaster sygehusenes energiforbrug

Nye tal fra Danske Regioner viser, at regionerne de senere år i alt har investeret knap 110 mio. kr. til solcelleanlæg på de eksisterende sygehuse, ikke mindst i Region Syddanmark. Solceller er samtidig en af vejene til at bringe mange af de kommende sygehuse op i energiklasse-2020

Sendte man i dag en drone på foto-rekognoscering over sygehusene i Region Syddanmark, ville den transmittere stort set ens-lignende billeder hjem. Lange rækker af solceller monteret på næsten alle sygehustage. På turen henover de øvrige regioner ville dronen kunne tage næsten identiske billeder. Dog væsentligt færre end i Syddanmark, der tegner sig for over næsten 70 pct. af den samlede installerede solcellekapacitet i regionerne. Herefter kommer Region Sjælland, der tegner sig for godt 20 pct.

Region Syddanmark gav i juni 2012 grønt lys for Danmarks største enkeltinvestering i solcelleanlæg. En investering på i alt 82 mio. kr. til at købe og montere solceller på tagene af regionens sygehuse og institutioner. Efter en udbudsrunde vandt Energi Midt A/S opgaven med at installere de i alt 14.270 stk. solcellepaneler. De stod klar til brug i maj 2013 og dækker ca. 27.000 kvadratmeter. Det svarer til arealet af omtrent syv fodboldbaner.

Ingen overkapacitet

Driften af et moderne sygehus kræver masser af energi hver eneste dag, året rundt. Til diagnosticering, behandlinger, operationer og pleje mv. Læg dertil, at andelen af ældre i befolkningen vil stige de kommende år. De vil efterspørge mere sundhed, mere behandling og mere sygehusaktivitet. Det betyder, at sygehusenes behov for energi i de kommende år fortsat vil være stort. Solcelleanlæg er derfor en af vejene til at imødekomme sygehusenes stigende energibehov uden at belaste miljøet yderligere.

Indtil videre er solceller dog kun levereringsdygtig i en mindre andel af det samlede energiforbrug. Bygherrerådgiver, Tom Slott fra Region Syddanmark, har haft ansvaret for at solcelleprojektet kom i mål til tiden.

Han fortæller, at den samlede årlige el-produktion fra regionens solcelleanlæg forventes at være ca. 3.150 MWh. Det svarer omtrent til strømforbruget hos 1.050 almindelige danske husstande. Med den produktion kan Syddanmark i fremtiden dække ca. 6 pct. af elforbruget på regionens sygehuse.

- Solcellerne er og bliver et supplement. De aflaster den mængde el regionens sygehuse ellers skulle hente fra forsyningsnettet. Det sparer regionen for penge. Penge som i stedet kan bruges på sundhed, siger Tom Slott. Han slår samtidig fast, at anlæggene næppe kommer til at producere overkapacitet, som kan sælges til elnettet. Selv i de mest ekstreme situationer vil sygehuset stadig kunne forbruge al strømmen i takt med at den produceres:

- Tag en søndag i sommerhalvåret, hvor solen brager ned fra en skyfri himmel. Her vil der være ret stor strømproduktion oppe på taget, men lav aktivitet på afdelingerne. Men der vil stadig være scannere, medico-teknisk udstyr på standby, tændte computere, ventilation der kører, luft der skal skiftes osv., siger Tom Slott, og fortsætter:

- En del af strømforbruget til den slags kan vi hente fra solcellerne. Men langt fra det hele. Og lige præcis derfor kommer vi næppe ud i situationer, hvor vi lige pludselig skal til at sælge overskydende kapacitet til elnettet. Jeg vil faktisk gå så langt og sige aldrig.

En del af strømforbruget på Regionshospitalet Silkeborg leveres af solcelleanlæg monteret på tage og mure. - Solcellerne kan på gode dage lige netop dække standby-forbruget hos vores nye MR-scanner. Det efterlader ikke særlig meget overkapacitet, fortæller Stig Halvard Tofteberg, der er teknisk chef for sygehusene i Silkeborg, Viborg, Skive og Hammel. (foto: Danske Regioner)

MR-scanneren sluger det meste

Region Midtjylland tegner sig for en mere beskeden del af regionernes nuværende solcellekapacitet. En del af den findes på taget af Regionshospitalet Silkeborg. De blev monteret i 2011, som led i en større ESCO-energirenovering af sygehuset.

Stig Halvard Tofteberg er teknisk chef for Hospitalsenhed Midt, som udover Silkeborg også omfatter sygehusene i Viborg, Skive og Hammel. Han ser det udelukkende som en teoretisk mulighed, at ’hans’ solceller i Silkeborg kommer til at producere overkapacitet, der bagefter kan ”eksporteres” til elnettet.

- For ikke så lang tid siden fik vi en helt ny MR-scanner. Den er meget dyr, men tager nogle meget skarpe billeder. Den er en stor gevinst i det kliniske arbejde, diagnostik, behandling osv., fortæller Stig Halvard Tofteberg. Men: 

- MR-scanneren bruger en hel del strøm. Selv også når den er i dvaletilstand. Den har derfor et stort standby-forbrug. Selv på gode dage med meget sol kan standby-forbruget lige netop dækkes af solcellerne oppe på taget. Det efterlader ikke særlig meget overkapacitet, fortæller han.

- Overkapacitet af solcellestrøm ville i vores tilfælde kræve en meget stor mark plantet til med solceller. Sådan en mark har vi ikke i dag, og der er heller ikke udsigt til at vi får det. Derimod bestræber vi os på at optimere og effektivisere vores energiforbrug så meget vi nu kan. Vel at mærke uden det sker på bekostning af sundhedsfaglige hensyn.

Solceller og 2020

Over de kommende år står regionerne bag opførelsen af en lang række sygehusbyggerier. Det sker gennem de såkaldte Kvalitetsfondsbyggerier som skal sikre tidssvarende rammer for høj kvalitet og effektiv drift af sygehusområdet i fremtiden. I forbindelse med byggerierne er der skabt mulighed for at mange af de kommende sygehuse kan bygges efter 2020-energistandarder. Her tegner investeringer i solcelleanlæg og andre former for vedvarende energi sig som nogle af vejene til at opnå klimavenlige sygehuse.

Regionerne har bremset energiforbruget

I alle dele af landet er regionerne godt i gang med at optimere energiforbruget. Sygehusene tegner sig for over 90 pct. af regionernes energiforbrug. Det er i dag stagnerende. I perioden 2009-2011 faldt regionernes samlede energiforbrug med ca. 1 pct. Det er sket samtidig med en stigning på 10 pct. i sygehusenes samlede aktivitet. Foreløbige tal for sygehusenes energiforbrug i 2012 peger ligeledes i retning af, at det er lykkedes regionerne at få bremset energiforbruget.