Gå til indhold

Ønske om at løfte Rigshospitalets mor-barn hospital til verdensklasse

Region Hovedstaden har i samarbejde med A.P. Møller Fonden og Ole Kirks Fond igangsat en forundersøgelse, der skal se på mulighederne for etablering af et nyt mor-barn hospital. Målet er at være blandt de 10 bedste mor-barn hospitaler i verden

Rigshospitalets center for børn, kvinder og forplantning, Juliane Marie Centret, afdækker på nuværende tidspunkt mulighederne for at løfte kvaliteten og skabe optimale rammer for centeret. Omkostningerne i forbindelse med forundersøgelsen deles ligeligt mellem de tre parter, men det forventes, at de to fonde vil skulle finansiere størstedelen af et potentielt kommende mor-barn hospital.

Afgørelse venter i sommeren 2015

Over det næste år skal der udarbejdes en udførlig projektbeskrivelse, som danner grundlag for den endelige beslutning. Inddragelse af faggrupper, patienter og pårørende samt indsamling af erfaringer fra lignende projekter i udlandet bliver to væsentlige faktorer i denne proces. Først i sommeren 2015 forventer man at kunne vurdere mulighederne for at tage skridtet mod en endelig realisering.

I nyhedsmeddelelsen fra Rigshospitalet bliver målene for det muligt kommende eliteprojekt yderligere beskrevet:

- Visionen er at samle alle behandlinger for børn i et optimalt miljø, som tilbyder unikke rammer til hele familien. Målet er samtidig et exceptionelt byggeri, der er internationalt banebrydende inden for arkitektur, logistik, drift, funktionalitet og miljø.