Gå til indhold

Nyt testanlæg til logistik indviet på Hvidovre Hospital

Nye testfaciliteter for projektet Intelligent Hospitals-logstik blev vist frem og demonstreret ved indvielsen den 26. februar. Testanlægget er et vigtigt led i udviklingen af et logistiksystem, der fremover kan lette hverdagen på hospitaler

En kørende plastic-kasse kommer til syne hernede i kælderlokalet. Lokalet fungerer som varemodtagelsen eller centrallageret på et rigtigt hospital.  Kassen stopper for enden af transportbåndet. Klar til ny opgave. Den måler 60 x 40 x 31 cm og kan i princippet rumme, hvad der svarer til 40 liter mælk; dog max 30 kilo. Og derefter transportere dem fra A til B.

Kassen er nu tom og skal lastes til en ny leverance. Tre blå legoklodser med stregkoder scannes ind og smides i kassen. Kassen lukkes i og stregkode-scannes igen. Klar til ny tur. En ny leverance. Kassen sætter i gang og forsvinder.

Lidt efter møder vi kassen på 3. sal. I et lokale, der ved hjælp af lidt fantasi forestiller en klinisk afdeling. Kassen har været undervejs under et minut og ankommer til en systemport, der hænger på væggen. Forinden er kassens ankomst blevet annonceret elektronisk til den, som har bestilt varerne. Låget åbnes og de blå legoklodser tages op. Den bestilte vare er nået frem til brugeren. Test-leverance fuldført.

Bestilte varer finder selv vej
De blå klodser er et eksempel på de utallige emner som hver eneste dag transporteres rundt mellem enheder og afdelinger på ethvert hospital. Overalt i verden. Arbejdsopgaver, der oftest foregår manuelt. Laboratorieprøver, medicin, væsker, blod, sterilgods, færdigpakket kit, linned, beklædning, mad, kontorartikler, intern og ekstern post, pakker, øvrige forbrugsvarer mv. 

Bagved ligger en stor logistikopgave, som skal sikre, at de rigtige emner altid er tilgængelige på det rette sted, til den rette tid. For det første er der her tale om en ressourcekrævende opgave, der kræver overblik over forbrug og et emnes aktuelle placering. Dernæst er der tale om en omkostningstung post i hospitalernes drift på grund af lagerbeholdning, transportomkostninger, administration mv.

 

Forsendelseskasse klar til leverance. IHL-testanlægget blev indviet og vist frem på Hvidovre Hospital den 26. februar. I projektet er selvkørende forsendelseskasser centrale. De drives frem af en 'auto-store', der selv bringer gods fra A til B. (foto: IHL)

Meget peger derfor umiddelbart på, at der både er kvadratmeter og penge at spare ved at automatisere hospitalets interne logistik. Læg dertil bedre muligheder for sporbarhed, lagerstyring samt færre kilometer i benene for dem, der normalt bringer varerne ud. Løsninger som disse kan også vise sig interessante i eksport-sammenhæng.

Det er på denne baggrund IHL-projektet er blevet til.  IHL står for ’Intelligent Hospitals-Logistik’ og er et tværregionalt samarbejde mellem 12 private virksomheder og fem hospitaler. Udviklingsprojektet fik i maj 2013 tildelt knap 13 mio. kr. fra det såkaldte Sygehuspartnerskab, som regionerne og staten etablerede i 2012. Det dækker lidt over halvdelen af projektets samlede budget på i alt 23 mio. kr.

Aldrig længere end 25 meter væk
Formålet med IHL-projektet er, at få udviklet og testet et intelligent logistiksystem til nye og eksisterende sygehuse. Den bærende vision i projektet er blandt andet, at personalet maksimalt skal gå 25 meter for at nå frem til nærmeste modtagestation/systemport. Konkret betyder det, at der på en hospitalsetage vil skulle placeres en modtagestation for hver 50 meter.

Dernæst skal sygehusets personale højest vente fem minutter fra en vare er bestilt, til den når frem til brugeren. Det indebærer bl.a. decentrale og automatiserede lagre, der indeholder de varer og artikler som hyppigst anvendes på de nærliggende afdelinger.  Endelig skal alle forsendelser være sporbare. På den måde kan IHL potentielt bidrage til, at hospitalerne kan optimere driften, spare ressourcer på sekundære ikke-patientnære funktioner, opnå et højere serviceniveau og et bedre arbejdsmiljø.

 

Prototype på 'systemport' i IHL-projektet. Herfra skal klinisk personale kunne modtage bestilte forsendelser fra hospitalets centrallager eller decentrale lagre. En af IHL-projektets visioner er, at det kliniske personale maksimalt skal gå 25 meter frem til nærmeste port. Samtidig skal bestilte leverancer kunne nå frem inden 5 minutter. (foto: IHL)

I et anlægsperspektiv er det målsætningen med IHL, at det bidrager til at reducere behovet for investering i lager og logistik. Det kan ske ved at reducere størrelsen af det totale varelager samt antallet af lokale ”bufferlagre” på de enkelte afdelinger.

IHL bygger på kendte transportteknologier fra andre brancheområder. Eksempelvis lufthavne, hvor man hver dag bl.a. håndterer store mængder baggage med automatiserede logistikløsninger. Også her er sporbarhed og just-in-time-leverancer altafgørende. Afsættet i eksisterende og modne teknologier kan sikre, at den innovative løsning kan udvikles hurtigt, og samtidig reducere de risici kunder kan opleve ved at stå over for implementering af helt nye løsninger.

Indvielse
IHL-testanlægget blev formelt indviet af Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden (S) og næstformand for Danske Regioners udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde:

- Vores mål i Region Hovedstaden er høj kvalitet i behandlingen. Det sikres i dag af et dygtigt personale bistået af gode IT-løsninger. Tilbage er dog at få skabt øget præcision og hurtighed i flytning af fysiske ting og varer. Det er vigtigt for patientbehandlingen, men også i den interne servicering af patienter og hospitalets personale, siger Per Seerup. Og fortsætter:  

- I Region Hovedstaden har vi igangsat moderniseringen af en række hospitaler og beslutter inden længe, hvilket hospital der skal bygges på en barmark i Nordsjælland. Det sker i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland. I alle disse nye bygninger vil transportformer og sikker logistik blive en væsentlig del af del af den fremtidige løsning. Derfor glæder vi os i regionen over at være med til at teste udviklingen af et nyt transportsystem.

 

IHL-testanlæg klar til ibrugtagning. Næstformand for Danske Regioners udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Per Seerup Knudsen, trykkede på startknappen. Han ses her flankeret af Niki Grigoriou, der er direktør for den nordjyske IT-virksomhed, Intelligent Systems. (foto: IHL)

Ingeniør- og rådgivningsvirksomheden NNE Pharmaplan A/S er leadpartner for IHL. Herfra fremhæver Ole Klinkby, der er projektleder og salgs- og udviklingschef:

- Indvielsen af testanlægget markerer afslutningen på fase 1 i vores udviklingsprojekt, hvor automatisk og intelligent logistik sammensættes, afprøves og tilpasses fremtidens hospitalsløsninger. Et ambitiøst projekt, som kun er muligt med den medvirken og opbakning, som vi oplever fra de deltagende fem hospitaler. Og fortsætter:
- Nu hvor testanlægget er etableret, kan vi gå ind i en dybere dialog med fremtidens brugere – og sikre os, at vi udvikler IHL-konceptet til at møde hospitalernes behov fx mht. kapacitet, design, services, brugervenlighed, sikkerhed og hygiejne.

Næste fase
Efter åbningen af testfaciliteterne på Hvidovre skal der frem til oktober 2014 udvikles mindst fire services svarende til logistiksystemets kommende opgaver. Udover Hvidovre vil det ske i samarbejde med de øvrige deltagende hospitaler: Odense Universitetshospital, Nyt Aalborg Universitetshospital, Sygehus Himmerland og Sygehus Thy-Mors.

Det kan eksempelvis være transport af linned, transport af mad, transport og distribution af medicin, mv. Samtidig skal demoen og brugergrænsefladerne videreudvikles, så de understøtter disse services. Derudover udvikles der plastkasser, som skal bruges til de valgte services. Endelig afprøves og testes konceptet med brugere, og der udvikles virtuelle løsninger og simuleringer til flere danske hospitaler.

Tredje og sidste fase foregår frem til 30. april 2015. I denne fase testes og afprøves IHL, og løsningen tilpasses på baggrund af tests og brugerfeedback. Den endelige og fuldstændige beskrivelse af IHL-projektet udvikles, og her beskrives det bl.a., hvordan standarder som hygiejne, brandsikkerhed, CE-mærkning mv. overholdes.