Gå til indhold

Kirurgiske instrumenter skal kunne spores gennem ny mærknings-teknologi

Det er slut med at lede forgæves efter mistede sterilvarer og således indkassere tab på disse. Nyt projekt udvikler et sporingsværktøj til instrumenterne, som vil spare hospitalerne tid og penge og samtidig sikre patienternes sikkerhed

TTT – Tag, Track & Trace: Dette er navnet på et nyt projekt, hvor firmaet Caretag i samarbejde med blandt andre Rigshospitalet vil udvikle en løsning til mærkning og sporing af sterilvarer. Projektet ligger i regi af Sygehuspartnerskabet ved Markedsmodningsfonden, og det forventes, at resultatet vil være med til at effektivisere kirurgernes arbejdstid og skabe en sikrere behandling af patienterne.

Behov for tæt parløb mellem involverede parter
Konceptet er en todelt proces og består i, at der skal produceres en software-del, som Caretag udvikler for at sikre sporingen af instrumenterne. Samtidig skal der findes en løsning til at mærke instrumenterne med en RFID Tag påført lim. Denne kombination bringer imidlertid nogle udfordringer med sig ifølge medstifter af Caretag, Søren Bilsøe:

- Den største udfordring bliver at få softwaren til at fungere sammen med den hardware, der skal sættes på instrumenterne. Derudover findes der i dag ikke nogen anden eksisterende teknologi til at mærke instrumenter. Derfor har vi udviklet en ny løsning i fællesskab med Dana Lim og en kinesisk producent af RFID hardware. Caretag er på nuværende tidspunkt alene på verdensmarkedet om at have udviklet en velfungerende løsning, hvilket vi også har beskyttet med patenter.

Foto: Søren Bilsøe

Mange effektivitetsgevinster at hente
Det forventes, at TTT-konceptet vil få stor betydning for arbejdsgangene på hospitalerne. Mens patienternes sikkerhed vil opleve et løft, så er der ligeledes pæne økonomiske aspekter.

- Vi forventer, at effektiviseringen ved håndtering af instrumenter vil spare hospitalerne for et betragteligt millionbeløb. Hertil kommer de penge, vi vil være i stand til at kunne spare i forbindelse med mindsket svind af instrumenter. Sammenlagt forventer vi derfor, at et hospital vil kunne spare helt op mod 50 mio. kr., siger Søren Bilsøe, der samtidig fremhæver projektets betydning for erhvervslivet.

- Man skal huske på, at produktudviklingen også bidrager til flere danske arbejdspladser – både i forbindelse med udvikling af hardwaren og softwaren, kommenterer Søren Bilsøe.

Produktet er ikke blot tiltænkt det danske marked, men ligeledes det internationale, hvor det specielt vil komme hospitalspersonalet til gode, men også borgerne, der vil opleve en bedre hospitalsservice. I USA er der nu indført et krav om sporing af udstyr startende i 2016, og det forventes, at EU-kommissionen vil indføre lignende krav, hvilket kan åbne op for et muligt eksporteventyr, der vurderes at have at markedspotentiale på godt 1 mia.