Gå til indhold

Alle kvalitetsfondsbyggerierne har nu fået endeligt tilsagn

Med Køge Universitetshospital og Nyt Hospital Bispebjerg som de sidste i rækken af kvalitetsfondsbyggerier, der har fået endeligt tilsagn om tilskud fra staten, har alle 16 sygehusbyggerier nu fået endeligt tilsagn

Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer indstillede i henholdsvis 2008 og 2010 til regeringen, at i alt 16 byggeprojekter burde prioriteres med foreløbige tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden. Derfor udmøntede Regeringen i perioden 2008-2010 i alt 41,4 milliarder kroner (11 PL) til sygehusbyggerierne.

Regionerne har herefter konkretiseret projektet inden for den afsatte totalramme og søgt om et endeligt tilsagn fra staten om at få lov at bygge. Med det endelige tilsagn om tilskud godkendes projektplanen med en række betingelser. Totalrammeprincippet indebærer, at regionerne skal bygge inden for den afsatte ramme, og at regionerne ikke må tilføre eventuelle egne midler til projekterne. Regionerne skal eksempelvis afholde 20 – 25% af totalrammen til it og apparatur og løst inventar.

Med tildeling af det sidste endelige tilsagn til Køge-projektet er der sat en foreløbig milepæl for kvalitetsfondsbyggerierne.