Gå til indhold

Hospital vil hente milliongevinst på engangsudstyr

Stort OPI-projekt undersøger muligheden for fremtidig brug af engangsbækkener på Nyt Odense Universitetshospital. En ny økonomisk model danner grundlag for projektet, der ikke blot fremviser økonomiske gevinster men også miljø- og arbejdsmiljømæssige forbedringer

Når Nyt OUH står klart til at åbne dørene for omverdenen, kan det samtidig være en lejlighed til at tage nyt hospitalsudstyr i brug. Det kan blive resultatet af et nyt stort OPI-projekt. En testfase de næste måneder vil nemlig fortælle, hvorvidt der er ræsonnement i at erstatte traditionelle stålbækkener med engangsbækkener. Projektet er estimeret til at skabe besparelser på 10 millioner kroner over en periode på 10 år.

 

Traditionelt stålbækken, som man på OUH ønsker at erstatte med engangsvarianter. (foto: www.hmi-basen.dk)


Sygehusbyggerier fører nye og smartere arbejdsgange med sig
Problemet på hospitalerne består i, at vaskemaskinerne der i dag renser stålbækkene, der bliver brugt til urin- og afføringsprøver, er overbelastet. Det resulterer i et dårligt arbejdsmiljø i skyllerummene med ildelugtende bækkener. Samtidig udgør selve transporten af stålbækkenerne en stor udfordring på de afdelinger, hvor der foretages mange prøver.

Ved hjælp af brugerinvolvering fra personalet vil man nu omlægge arbejdsgangene og udvikle en mere effektiv løsning. Tanken bag projektet og den nuværende afprøvningsperiode, der foregår i skrivende stund, er nemlig, at sygeplejersken kan smide engangsbækken i skraldespanden på nærmeste toilet. Såfremt testfasen viser sig at være en succes, vil man kunne inkorporere ideen i planlægningen af Nyt OUH.

Projektet er ikke blot en økonomisk gevinst for hospitalet, men kan samtidig mærkes på den miljømæssige front. Derudover bidrager projektet til et bedre arbejdsmiljø for personalet både komfort- og hygiejnemæssigt.

Man har på andre hospitaler rundt om i landet ligeledes gjort sig erfaringer med engangsbækkener. Resultaterne herfra er dog svære at overføre til Nyt OUH, hvorfor man har valgt at foretage egne forsøg.

Nyt business case værktøj taget i brug
OUH har gjort brug af en ny økonomisk model til at udregne de økonomiske konsekvenser i forbindelse med OPI-projektet, der er det hidtil største af sin slags. Modellen efterstræber at være simpel, overskuelig og nem at bruge til at udarbejde en specifik business case med. Derfor er modellen med til at udgøre baggrunden for et solidt beslutningsgrundlag.

På Odense Universitets Hospital har det nye værktøj da også været en succes, mener projektchef, Lars Pilekjær, fra OUH:

- Værktøjet giver et godt overblik over de økonomiske konsekvenser. Det indeholder rigtig mange oplysninger, men formidler dem på en overskuelig måde. På den måde kan vi nemt se, hvad vi skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med et samarbejde med den enkelte private virksomhed.

Når det er sagt, så understreger Lars Pilekjær dog samtidig, at modellen stadig mangler at bevise, at den nu også holder, hvad den lover. Modellen er nemlig først blevet lanceret i november 2013 og har derfor til gode at bevise sit værd i form af reelle gevinster.