Gå til indhold

Regionerne er rustet til fremtidens energieffektiviseringer

Energieffektivitet står højt på dagsordenen for de nye hospitalsbyggerier, hvor miljø-indsatsen skal frigøre flere mider til sundhed. De seneste års fokus på at nedbringe energiniveauet på hospitalerne trods øget aktivitet viser, at regionerne allerede er på rette vej

I forbindelse med investeringerne i det danske sundhedsvæsen i form af nybyggeri, udbygning og renovering af de eksisterende sygehuse, har der i hele processen været stor fokus på øget energieffektivitet. Sikringen af en fortsat høj ressourceudnyttelse herunder energieffektivitet i det danske sundhedsvæsen er således en af de væsentlige begrundelser for at bygge nye sygehuse.

Ambitiøse målsætninger for fremtiden

Som et af grundelementerne for godt sygehusbyggeri har regionerne opstillet energi- og miljøvenlige principper. Disse mål skal opnås både i selve byggeprocessen og i forhold til den fremtidige drift. Målet om en forbedret energieffektivitet giver sig eksempelvis udslag i aftalen mellem staten og regionerne, der har skabt rum for, at regionerne kan bygge efter 2020-standarder, hvilket er en yderligere skærpelse af de eksisterende krav for nybyggeri. Dette bidrager til en mere effektiv drift af hospitalerne gennem et lavere energiforbrug.

Målsætning bygger på flotte resultater

Regionerne har i forvejen gode erfaringer med øget energieffektivitet, da man de seneste år har opnået pæne besparelser på energiregningen. Som et væsentligt redskab i regionernes målrettede arbejde med reducering af energiforbruget, registrerer regionerne systematisk det samlede forbrug af el, varme og vand. En analyse af regionernes energiforbrug i perioden 2009-2011 foretaget af Danske Regioner viser således, at der er sparet i størrelsesordenen 30 millioner kroner trods øget aktivitet på sygehusene.

Ansvarlig for sygehusbyggeri i Danske Regioner, seniorkonsulent Christina Carlsen, er da også fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden: ”Med baggrund i de opnåede energibesparelser for 2009-2011 har regionerne vist, at der eksisterer et stort fokus på energiområdet ved at investere i energirentable løsninger i eksisterende sygehuse. Samtidig har energieffektivitet fra start været medtænkt i byggeriprocessen for de nye hospitalsbyggerier, og danner derfor yderligere grundlag til forventninger om positive resultater i fremtiden.”

Danske Regioner er på nuværende tidspunkt i gang med at behandle tal om regionernes energiforbrug for 2012 og forventer at fremlægge resultaterne i den nærmeste fremtid.