Gå til indhold

Mor, hvorfor skal jeg allerede hjem…?

Alle regioner var med, da Nemours Childrens Hospital, Orlando og Mayo Clinic, Jacksonville viste nye bygninger frem. Det skete som optakt til verdens største konference om sygehusbyggeri – HealthcareDesign - som blev afholdt i Florida i november

”Gold-certified” står der med fede bogstaver på LEED-skiltet. Det hænger diskret i lobbyen på Nemours Childrens Hospital og røber, at vi befinder os i en bygning, der sætter høje standarder, når det gælder Leadership in Energy and Environmental Design. Det samme er tilfældet, når det gælder design tænkt sammen med indretning, patientoplevelse og wayfinding.

Nemours Children Hospital blev indviet i oktober 2012 og er 58.000 m2. Det rummer 95 ensengsstuer og er i bogstaveligste forstand placeret på en bar mark udenfor Orlando.

Nemours har i over 70 år drevet en række non-profit børnehospitaler overalt i USA. En central målsætning er, at børnene skal se frem til et ”ophold” og føle sig hjemme under indlæggelsen. Netop det er i høj grad lykkedes her i Orlando. Ikke mindst via evidensbaseret design.

Hver stue er på ca. 38 kvm. og er designet, så der er plads til at pårørende kan overnatte og opholde sig med barnet på stuen. Med følger også vinduespartier med stort lysindfald, udsigt til naturen samt skærme, der kan betjenes fra sengen. Via skærmen har barnet mulighed for at vælge farve på stuens belysning. Det er med til at give en følelse af kontrol - en følelse, der ofte er fraværende, når man er indlagt.

Design er også brugt aktivt i forbindelse med wayfinding. Hver af hospitalets syv etager er indrettet fuldstændigt ens, men har sin egen kendingsfarve. Det betyder eksempelvis, at vægsektioner, døre, borde, stole, sofaer, legeområder mv. følger kendingsfarven for hver enkelt etage. Det er med til at øge genkendeligheden og reducere stress.

På alle etager er der etableret opholdsrum for familierne til de indlagte børn med tekøkken, sofaer, hvilestole, og plads til eventuelle søskende. Opholdsrummene er indrettet for at skabe en fornemmelse af hjemlighed. Det samme gælder udenfor, hvor der er adgang til grønne arealer og rekreative områder indrettet specielt til børn med legemuligheder, oplevelsesområder, ”discovery-gardens” mv.

Tidligt i planlægningen af Nemours Orlando blev der nedsat et ”advisory council” bestående af pårørende til patienterne. Brugerrådet var involveret størstedelen af designbeslutningerne, lige fra indretning af sengestuer, venterum m.v. til valg af møbler. De pårørendes aktive input i processen ses i dag som særdeles værdifuldt.

Det er opfattelsen hos Nemours, at man via brugerinddragelsesprocessen har undgået en række fejltagelser i byggeriet. Samtidig har man fået et børnehospital, hvor mange børn ofte ikke vil hjem efter endt indlæggelse, som i gennemsnit er på 3-4 dage.

 

- Touch-skærmen ved sengen gør bl.a. barnet i stand til at lege med lyssætningen i rummet.

 

- På Nemours har hver etage sin egen "kendingsfarve". Det er et bevidst valg, der skal understøtte wayfinding.

Mayo Clinic, Jacksonville
To timer nord for Orlando ligger Mayo Clinic, Jacksonville. Klinikken er én blandt tre Mayo-klinikker i USA og den nyeste med indvielse i 2007. De to andre ligger i hhv. Arizona og Minnesota. Tilsammen beskæftiger klinikkerne 4.100 klinikere og forskere og behandler hvert år over 1 mio. patienter.

Ligesom Nemours Childrens Hospital drives Mayo Clinic på et non-profit grundlag. Omdrejningspunktet er, at patienternes behov kommer i første række, hvilket  man allerede mærker i modtagelsesskranken. Den er bemandet af ”volunteers”, der guider gæster og patienterne. Det sker efter, at patientundersøgelser har vist, at det første patienterne henvender sig om, er af ikke-klinisk karakter. Derfor har Mayo ansat frivillige til at tage imod og guide patienter og gæster.

Mayo arbejder målrettet med kvalitet og patientsikkerhed. På de enkelte afdelinger er der offentligt tilgængelige tavler med lister over eksempelvis hospitalsrelaterede infektioner, tilfredshedsmålinger og behandlingskvalitet for den enkelte afdeling og for den enkelte kliniker. Dette er en bevidst strategi, som skal sikre et konstant fokus på kvaliteten i behandlingen, anspore nulfejlskultur, samt et element af konkurrence mellem de forskellige afdelinger og enheder om at have færrest utilsigtede hændelser.

Al behandling og undersøgelser foregår i videst muligst omfang på patient-stuen. De er identiske på hele hospitalet, og énsengsstuer er standarden. Stuerne er komfortable og har et hjemmeligt præg. Under indlæggelse har alle patienter adgang til en bred medieplatform, der først og fremmest tilbyder uddannelsesprogrammer om den enkeltes patients sygdom. Og har man som patient brug for at blive længere driver Marriott et patienthotel ved siden af. Det er forbundet med hospitalet via gange, så patienterne kan gå direkte fra hotel til hospital og tilbage.

Blandt amerikanske læger er der en vis prestige i at arbejde på Mayo Cli-nics, hvilket hænger sammen med klinikkernes forsknings- og uddannelsesmæssige profil. På klinikken i Jacksonville er der indrettet et stort simulations- og læringscenter, der dækker en hel etage. Centret er opført med patient- og operationsstuer m.v., der er fuldstændigt identiske med dem på hospitalet. Simulationscenteret anvendes til oplæring, træning og afprøvning af både rum, arbejdsgange, behandlingsteknikker og udstyr.

 

- Så tæt på en rigtig OP-stue som man kan komme. Her træner læger under uddannelse deres færdigheder på patientdukker. I loftet er der monteret kameraer, som optager hele operationen i detaljer. Bagefter bruges optagelserne til evaluering af forløbet af operationen, teamwork og samarbejdet undervejs osv.

 

Foran og bag ruden på en operationsstue på Mayo's Training and Simulation-center.

Læring og inspiration
Fælles for begge hospitaler er, at patientens behov er i fokus. Dette kommer bl.a. til udtryk i hospitalernes organisering med vægt på patienternes flow, og i måden etagerne og sengestuerne er designet og indrettet på. Ligeledes er design brugt som et aktivt element, der fremmer wayfinding og brugervenlighed.

Fælles for begge byggerier er også en tæt inddragelse af brugerne i forbindelse med planlægningen og projekteringen. Dertil kommer omfattende brug af ny teknologi og mobile enheder, der understøtter det kliniske personale i deres arbejde.

En tredje inspirationskilde fra begge besøg er aktive tiltag, der kan styrke patienternes komfort i forbindelse med besøg og indlæggelse på begge hospitaler. Endelig har fokus på energieffektivitet og miljømæssig bæredygtighed været et centralt omdrejningspunkt for begge byggerier.