Gå til indhold

Hospitalsenhed Midt går forrest med energirenoveringer

Med igangsættelsen af endnu en omfattende energirenovering har Hospitalsenhed Midt lagt sig i front, når det handler om at kombinere energibesparelser og hospitalsrenovering

I 2010 gik Regionshospitalet Silkeborg som det første danske hospital i gang med et såkaldt ESCO-projekt, og nu er turen så kommet til Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive, som skal energirenoveres for op mod 180 millioner kroner i løbet af de kommende to-tre år.

- Med projektet har vi en enestående mulighed for at opnå en række fremtidige økonomiske gevinster, samtidig med at vi får renoveret vores hospitaler til glæde for såvel patienter som medarbejdere - og i sidste ende selvfølgelig også miljøet, fortæller hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Tre firmaer om tre projekter
Tre firmaer har netop vundet opgaven med hjælpe Hospitalsenhed Midt med at gennemføre i alt tre ESCO-projekter på matriklerne i Viborg og Skive. Schneider Electric og Siemens skal stå for hvert sit projekt i Viborg, mens EnergiMidt får opgaven med energirenovering af Regionshospitalet Skive.

I alle tre projekter bliver opgaven i første omgang at gennemgå de eksisterende bygninger og finde frem til de relevante energirenoveringer. I praksis betyder det, at firmaerne vil have kig på alt fra belysning til ventilationsanlæg, isolering og vinduer.

- En af gevinsterne ved projekterne er, at vi puljer alle besparelserne sammen, så dyre investeringer som udskiftning af vinduer, kan blive tjent hjem af energibesparelser på eksempelvis et nyt ventilationsanlæg, forklarer Lars Dahl Pedersen.

Det nye ESCO-projekt sættes i gang samtidig med, at Regionshospitalet Viborg er i gang med det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, hvor hospitalet bygges om og ud for i alt 1,15 milliarder kroner frem mod 2018. Mens kvalitetsfondsprojektet skal sikre optimale og tidssvarende rammer for patientbehandling, har ESCO-projektet fokus på de energimæssige rammer om hospitalet.
De to projekter vil blive holdt helt adskilt rent økonomisk. Men både i forhold til tidsplan, praktisk udførelse og valgte energiløsninger er det naturligvis både nødvendigt og hensigtsmæssigt at sikre den overordnede sammenhæng.

Gode erfaringer fra Silkeborg og Hammel
Præcis hvor mange penge, de to hospitaler skal energirenoveres for, vil først stå klart, når de tre firmaer har gennemført deres respektive analyser om et halvt års tid. Et foreløbigt skøn lyder dog på en samlet investering på op mod 180 millioner kroner, fordelt med omtrent 130 millioner kroner i Viborg og 50 millioner kroner i Skive. Det særlige ved ESCO-projekterne er imidlertid, at de involverede firmaer garanterer og hæfter for, at pengene vil blive tjent hjem i løbet en given årrække.

Hospitalsenhed Midt har allerede nu gode erfaringer med energirenoveringer. Siden 2010 har Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter gennemført ESCO-renoveringer for i alt 32 millioner kroner. Når arbejdet er færdigt om et halvt år, vil renoveringerne på de to hospitaler give en samlet besparelse på omkring 25 procent af energibudgettet. Dermed vil udgifterne være tjent hjem i løbet af 11 år.

Fakta om ESCO
• ESCO er en forkortelse af Energy Service Company
• Ved et ESCO-projekt finansieres ESCO-firmaets ydelser af den energibesparelse, som renoveringerne medfører
• ESCO-firmaet garanterer for den lovede årlige besparelse – opnås besparelsen ikke, betaler ESCO-firmaet
• Hvis der opnås større besparelse end lovet, deles gevinsten i en aftalt periode mellem bygherre og ESCO-firma

Fakta om Hospitalsenhed Midt
• Hospitalsenhed Midt består af regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter
• Hospitalsenheden er med sine 4.400 medarbejdere, knap 46.000 indlæggelser og 346.000 ambulante behandlinger den næststørste hospitalsenhed i Region Midtjylland
• Hospitalsenhedens primære optageområde er Viborg, Silkeborg og Viborg kommuner med i alt omkring 231.000 indbygger

Yderligere oplysninger:
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt:
7844 1002 / 4031 3230