Gå til indhold

Anbefalinger til indretning af kontorer i de nye sygehusbyggerier er klar

Rapporten fra fokusområdet om ’Kontorer og mobile arbejdspladser’ indeholder anbefalinger til og centrale overvejelser om indretning af kontorer i de nye sygehusbyggerier. Størst fokus er der på videndeling om anvendte normer og koncepter i sygehusbyggerierne

Projektgruppen for fokusområdet ’Kontorer og mobile arbejdspladser’ har afsluttet arbejdet med fokusområdet med en afrapportering af deres resultater. Repræsentanter fra alle regioner har været involveret i processen og har i forløbet haft stor gavn af videndeling regionerne imellem.

Fælles problemstillinger på tværs af regioner
Projektgruppen erfarede undervejs i projektet, at problemstillingerne på området er genkendelige regionerne imellem.

Dette gælder blandt andet behovet for forskellige rumtyper – spørgsmålet er således hvilke karakteristika rummene skal have og hvilke arbejdsopgaver de skal understøtte. Derudover stødte de på udfordringer med at skulle begrænse arealanvendelsen til administrative opgaver, mens der også har været fokus på mulighederne for, hvordan ny teknologi kan understøtte løsning af de administrative opgaver.

Rapporten anbefaler følgende:

  • Benyt og følg de nu aktuelt konstaterede normer og koncepter som udgangspunkt ved nye projekter:
    • Eget kontor: 10 m2 (personer med ledelsesansvar)
    • Delekontor: 7 m2 (ex. overlæger)
    • Storrumskontorer: 3 m2 (ex. reservelæger)
  • Håndhæv princippet om ”Følg eller forklar” som det kendes fra det interregionale IT-samarbejde.
  • Hold vidensdelingen på området intakt, gerne ved enkle årlige opdateringer.
  • Støt forskning og udvikling på området


Læs afrapporteringen her.