Gå til indhold

Regionerne intensiverer videndeling i sygehusbyggeri

Danske Regioner har udarbejdet en oversigt om den tværregionale videndeling i sygehusbyggeri, der beskriver de opnåede resultater og kommende fælles initiativer. Rapporten viser, at regionerne i stort omfang systematisk deler viden og udveksler erfaringer om sygehusbyggeri, og at videndelingen udvikler sig i takt med byggeprocesserne

Danske Regioner har siden 2010 været tovholder for et ambitiøst videndelingsprojekt om fælles regional opsamling af viden, udveksling af erfaringer og udvikling af idéer om sygehusbyggeri. Projektet kører sideløbende med byggeprocesserne og skal være med til at sikre, at regionerne i højere grad og mere systematisk deler og udvikler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri.

Systematisk videndeling skaber konkrete resultater
Oversigten viser den udvikling videndelingsprojektet har gennemgået de seneste tre år. Arbejdet med de ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri og de otte fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse, har været med til at sikre tværregional videndeling, læring og fælles ideudvikling om konkrete løsninger at teknisk karakter.

Regionernes arbejde med pejlemærkerne og fokusområderne har skabt grobund for 13 fællesregionale projekter, hvoraf de fleste er igangsat i løbet af 2013. Derudover giver rapporten et overblik over projekter støttet af Markedsmodningsfonden, som er igangsat i forbindelse med Sygehuspartnerskabet til gavn for Sundheds- og Sygehusinnovation.

Endelig har regionerne iværksat en række initiativer internt i de enkelte regioner og tværregionalt, som ikke formelt ligger i regi af projekt om systematisk videndeling om sygehusbyggeri, men er initiativer regionerne selv har igangsat internt, eller på tværs af regionerne.

Se oversigten og læs om videndelingsprojektet her.