Gå til indhold

Nye trends i samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet

Den 27. januar 2014 var Region Nordjylland, Region Syddanmark og Danske Regioner værter for en konference om nye trends i samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet

Konferencen satte fokus på, hvordan mange hospitaler, praktiserende læger og kommuner i disse år etablerer et tættere og mere forpligtende samarbejde sektorerne imellem samt med patienter og pårørende for at skabe sammenhængende og effektive patientforløb

Samtidig er der stor fokus på brugerinddragelse i fremtidens sundhedsvæsen. Patienter inviteres nemlig ind som partner i eget patientforløb. Det stiller anderledes krav og forventninger til måden at organisere sig og samarbejde på. På konferencen blev forskellige eksempler fra hele landet præsenteret, set både fra en patient- pårørende, ledelses- og sundhedsfaglig vinkel.

Større fokus på den enkelte patient
”Patienten i centrum” er et af de bærende fundamenter for fremtidens sundhedsvæsen. Det er således tanken, at patienten inviteres ind som partner i eget patientforløb. De professionelle forventes at tænke deres behandling ind i, hvad der hidtil har været andres domæne og ansvar. Forventningen er således, at de professionelle involverer patienter, pårørende og samarbejdspartnere i kvalitetsudviklingen omkring den enkelte patients behandling.

 

Maibritt Larsson, Tegnelaboratoriet

Denne trend afspejles ligeledes i samtlige nye sygehusbyggerier, som i disse år tager form i regionerne. I forbindelse med størsteparten af de nye sygehuse etableres der i langt overvejende grad enestuer. Udover de faglige og kvalitetsmæssige gevinster ved etablering af enestuer, såsom reduktion af risikoen for infektioner, rum og plads til pårørende m.v. giver det også øget mulighed for, at fortrolighedskrævende dokumentation, kommunikation og kvalitetssikring kan gennemføres på stuerne sammen med patienter og pårørende.

På konferencen om nye trends i samarbejde og organisering i Odense fortalte ledende personale fra Aalborg Sygehus, hvordan man dér har igangsat projektet ”Patienten som Partner”. Projektet involverer blandt andet et etisk kodeks for inddragelse af patienter. Her handler udfordringen i stigende grad, om den opgave der for det sundhedsfaglige personale ligger i at kunne afkode hver enkelt patient eller pårørendes specifikke ønsker om at modtage den relevante dosis information i forbindelse med et sygdomsforløb.

Der blev ligeledes fremlagt et eksempel på brugerinddragelse fra Vejle Sygehus, hvor der siden 2012 har været etableret et patient- og pårørenderåd på kræftområdet (dette kan du læse mere om her.

Et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorerne
Projektchef fra Odense Kommune, Charlotte Bentsen, fortalte på konferencen, at de i samarbejde med Region Syddanmark og de alment praktiserende læger i Odense er gået sammen om at udvikle en ny model for, hvordan et øget fokus på en tidlig indsats og inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe reelle sammenhængende patientforløb. Det sker via projektet ”Integrated Care”. Her skal bedre adgang til at udveksle patientrelevante data mellem kommune, sygehus og almen praksis være løftestangen for bedre kvalitet. Borgeren skal opleve at blive understøttet af et samlet og proaktivt sundhedsvæsen – endnu før han/hun er blevet patient.

Odense Kommune har frikommunestatus, hvilket giver vidtrækkende muligheder for at tænke kreativt i løsningen af kerneopgaverne, blandt andet når det kommer til arbejdsgange og samarbejdsformer i relation til kommunens samarbejdsparter. På sundhedsområdet benytter man sig eksempelvis af muligheden for at udveksle patientrelevante data på tværs af de sektorer som findes på sundhedsområdet.

Inspirationen bag Integrated Care er hentet i London. Her har man igennem mange år set på bedre adgang til data som en af vejene til at styrke samarbejdet mellem praksislæge, sygehuse og lokale sundhedstilbud, når det gælder sygdomsforebyggende tiltag, der kan modvirke udvikling eller acceleration af et sygdomsforløb.

Integrated Care er endnu under forberedelse, herunder rekruttering af patienter. Projektet igangsættes den 1. september 2014 og skal første gang evalueres i udgangen af 2015.