Gå til indhold

Norske erfaringer med automatiseret distribution af enkeltdosis medicin

Akershus Universitetssykehus i Oslo har siden 2008 arbejdet med at implementere automatiseret distribution af medicin på enkeltdosis niveau. Systemet skal reducere omfanget af fejlmedicinering, frigøre ressourcer til patientpleje samt sænke sygehusets medicinomkostninger

Akershus Universitetssykehus inviterede i samarbejde med Swisslog til seminar på sygehuset i Oslo for at dele deres erfaringer med systemet for distribution af enkeltdosismedicin. Erfaringerne med systemet blev præsenteret både fra apotekerens – og hospitalsledelsens perspektiv. Begge praktikere fremhævede blandt andet følgende opmærksomhedspunkter ved implementering af medicindistributionssystemet:

  • Forberedelse og træning af personalet til brug af systemet
  • Medicindistribution-systemet hænger uløseligt sammen med logstik-systemet på hospitalet, hvorfor disse systemer skal tale sammen

Begge aspekter har haft stor indflydelse på, hvordan systemet er blevet implementeret på sygehuset.

 

Et stationært medicinskab og en plukkerobot - central for det automatiserede medicindistrubitionssystem

De gode resultater
Sygehuset har indikationer på gode resultater i forhold til at reducere omfanget af fejlmedicinering, frigøre ressourcer til patientpleje, samt sænke sygehusets medicinomkostninger. Det automatiserede medicindistributions-system er dog endnu ikke fuldt implementeret, hvorfor de er påpasselige med at drage endegyldige konklusioner i forhold til de gode resultater.

Rundvisning på Akershus Universitetssykehus
Sidste punkt på programmet var en rundvisning på sygehuset, hvor deltagerne fik fremvist et af deres medicinskabe – både et stationært og et rullende, fik en generel rundvisning på sygehuset, samt blev præsenteret for deres automatiserede medicindistributionssystem og plukkerobot, som var omdrejningspunktet for seminaret.