Gå til indhold

IHL testanlæg bliver vist frem på Hvidovre Hospital

Intelligent Hospitalslogistik (IHL) står nu klar til at indvie sit første testanlæg på Hvidovre Hospital. Projektet er det største støttet af Sygehuspartnerskabet ved Markedsmodningsfonden og skal gøre logistik og lagerstyring automatiseret samt gøre nutidens manuelle løsninger sikrere og mere effektive

Hvidovre Hospital ønsker at markere afslutningen på første fase af IHL-projektet, og inviterer derfor den 26. februar til indvielse af testanlægget. Ved indvielsen vil konceptets opbygning og muligheder blive fremlagt, og deltagerne inviteres til videre dialog om udviklingen og tilpasningen af IHL.

Projektet er blevet til gennem et samarbejde mellem 17 virksomheder herunder fem danske hospitaler, hvor firmaet NNE Pharmaplan A/S står som projektholder.

Ideen bag IHL
Formålet med IHL er at udvikle et fuldautomatisk internt transport- og logistiksystem, der understøtter den samlede logistikopgave på hospitalet. Projektet vil ikke bare øge effektiviteten på hospitalerne, men også spare dyrebar plads, hvilket er med til at frigøre flere midler og kvadratmeter til sundhed, alt sammen til gavn for patienten.

I Danmark anslås det, at omkostningerne forbundet med forsyning kan reduceres med 8 %. Det vil svare til en årlig besparelse på 2,6 mia. kr. årligt.

 

Sygeplejersker kan let hente og fragte, hvad de måtte have brug for.

 

IHL er et system, hvor plejepersonalet let og hurtigt får leveret de genstande, de har brug for. Alt skal nemlig være tilgængeligt inden for højst 25 meter og maksimalt fem minutter. Dette sker via et vandret skinnenet-system til transport af kasser og et lodret miniload højlager, der fungerer som en elevator.

Systemet bliver indbygget i vægge og under lofter, og vil i praksis fungere sådan, at man eksempelvis kan tage instrumenter og engangsartikler, prøver, medicin og beklædning ud af en kasse i væggen. Det er samtidig muligt at aflevere brugte instrumenter, affald m.m. tilbage i kassen. Distributionen bliver hermed fuldt automatiseret og modtagerstationerne vil kunne betjenes af personalet ved hjælp af smartphones.