Gå til indhold

Året der gik på godtsygehusbyggeri

Endnu et år er gået. Det er blevet december, og er derfor vanen tro blevet tid til at gøre status på året, der er gået. Og der er slet ikke sket så lidt: Byggerierne gør fremskridt, grønne løsninger prioriteres, og konkrete projekter færdiggøres, mens nye projekter skydes i gang. Det er blevet tid til at kigge tilbage på et begivenhedsrigt kalenderår 2014

Redaktionen på Godtsygehusbyggeri.dk ønsker at gøre status oven på et travlt 2014. Derfor vil vi benytte lejligheden til at fortælle om året, der er gået, og samtidig løfte lidt af sløret for, hvad 2015 byder på.

2014 har været et hektisk år kendetegnet af stor opmærksomhed i medierne på de nye sygehusbyggerier – det være sig både de gode og de mindre gode historier. Det på trods sker der fremskridt med byggerierne, og der har i det forgangne år været øget aktivitet på byggepladserne, hvor nogle projekter har taget første spadestik, mens andre er tæt på sin afslutning. Og så er det ligeledes året, hvor en foreløbig milepæl blev sat for kvalitetsfondsbyggerierne. Med Køge Universitetssygehus som det allersidste i rækken er der hermed opnået endeligt tilsagn til samtlige byggerier om tilskud fra staten.

Byggerierne tager form

Året har været kendetegnet af mange forskelligartede begivenheder rundt om i regionerne. I Region Sjælland har man eksempelvis haft travlt op til indvielsen af et længe ventet internationalt prestigeprojekt. Snart er det nemlig Psykiatrisk Sygehus i Slagelse, der kan åbne dørene op, når de i løbet af foråret klipper snoren over til et psykiatri-byggeri med revolutionerende lys-teknik læs mere . I Region Hovedstaden blev vinderen af projektkonkurrencen fundet til Nyt Hospital Nordsjælland, hvor Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter løb med opgaven, mens man i Region Syddanmark indgik et samarbejde med private partnere om at etablere et offentligt-privat hospitalsbyggeri i Vejle, som er det første af sin slags læs mere

(foto: GAPS, Region Sjælland og Nyt Hospital Nordsjælland: Region Hovedstaden)

I Region Midtjylland har man haft folkeskoleelever på besøg på Regionshospitalet i Viborg. Eleverne var så heldige at komme ud på byggepladsen og se, hvordan projektet skrider frem og opleve livet som håndværker. Og endelig har man i Region Nordjylland i forbindelse med udgravningerne til Nyt Aalborg Universitetshospital inviteret til åbent hus, fordi der er fundet spændende arkæologiske fund, der daterer sig minimum 2000 år tilbage til den ældre jernalder læs mere

Regionerne lærer af hinanden I 2014 har regionerne fortsat haft stor fokus på videndeling regionerne imellem. De forskellige stadier byggerierne befinder sig på, giver nemlig en mulighed for at høste flere gevinster ved systematiseret erfaringsudveksling. Hjalte Aaberg fremhæver også den indsats, der bliver lagt i at dele relevant viden og erfaringer i de respektive regioner:

- Der er ingen tvivl om, at vores systematiske fokus på videndeling har været til nytte og gavn for regionerne, og de enkelte projekter. Det har og vil fortsat være et centralt fokus for de enkelte projektorganisationer. Samtidig har man fokus på nogle fagligt prioriterede områder såsom eksempelvis logistik, sporbarhed, medicin, fælles indkøb m.v. med henblik på gennemførelse af fælles konkrete projekter, der  i sidste ende er med til at muliggøre en  samlet gevinstrealisering og en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Udover at lære fra hinanden henter regionerne også erfaring uden for landets grænser. Regionerne har i løbet af 2014 blandt andet været i San Diego, USA, hvor nyeste løsninger inden for sygehusbyggeri blev præsenteret med fokus på ny anvendelse af velfærdsteknologi.

Fokus på bæredygtige løsninger

De teknologiske løsninger i regionerne går hånd i hånd med en grøn tankegang. Dette er også afspejlet i nogle af de projekter, som er sat i søen og er afsluttet i det forgangne år.

På Herlev Hospital har man eksempelvis indviet et spildevandsrensningsanlæg, der er det hidtil største OPI-projekt i Region Hovedstaden. Her renses hospitalets spildevand for herefter at blive udledt direkte i naturen og udnyttet som ressource.  Samtidig er man i Region Midtjylland i gang med et innovativt og bæredygtigt projekt på DNV-Gødstrup, der sigter mod at omdanne overflade- og regnvand fra en belastning til en ressource.

Derudover har flere projekter i løbet af 2014 valgt at tilslutte sig den ambitiøse certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, DGNB. Den nye standard danner rammen for de enkelte byggerier til at tænke helhedsorienteret og i integrerede samarbejder omkring skabelsen af fremtidens sygehuse. Modellen bruges til at screene/certificere byggerier og afspejler alt lige fra miljø, økonomi, sociale forhold, teknisk kvalitet til proces i vurderingskriterierne. Indtil videre har der kun været positive tilbagemeldinger fra regionerne, og flere projektorganisationer forventes at tilslutte sig i 2015.

 

DGNB-ordningen er særlig karakteriseret ved, at systemet ser på alle bæredygtighedsaspekter i analysen - både det sociale, det økonomiske og klimaet (foto: DK-GBC).

Forventninger til et flot 2015

Resultaterne i 2014 skaber samtidig forventninger om et endnu bedre 2015. Ifølge Hjalte Aaberg er der mange spændende projekter i pipeline, som giver anledning til tro og optimisme. Han ser samtidig frem til de resultater de mange konkrete videndelings-projekter vil kaste af sig, når de færdiggøres i løbet af det kommende år.

- 2015 bliver interessant, fordi mange af vores fælles projekter i regionerne skal til at give afkast og resultere i konkrete projekter for de enkelte sygehuse. Samtidig bliver endnu et af kvalitetsfondsprojekterne færdigt. Og det er et længe imødeset byggeri, som alle i og uden for Danmark er spændte på at se i funktion. Jeg tror, vi kan være med til at sprænge rammerne for, hvad man hidtil har set i sundhedsvæsenet både herhjemme, men på sin vis også i udlandet.

Læs mere om DGNB.

Læs mere om solceller. 

Læs mere om hospitalsspildevand.