Gå til indhold

Mock-ups har stor værdi i planlægningen af sygehusbyggerierne

1:1 modeller – også kaldet mock-ups – af fremtidige rum og arbejdspladser giver mulighed for at teste alt fra byggeteknik til overflader til lokaleindretning, og giver samtidig personalet muligheden for at komme med kvalificeret brugererfaring for at fremtidssikre de nye sygehuse

Nyt OUH Projektet (Nyt Odense Universitets Hospital) er et ud af mange sygehusbyggeri-projekter i Danmark, der med succes har gjort nytte af mock-ups i planlægningen af det kommende hospital. I samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation er der blevet gennemført mock-up på en sengestue, en operationsstue, et kontor og en intensivstue. Ligeledes er der opført en mock-up som tester og kvalitetssikrer et nyt byggeteknisk paradigme, som tænkes implementere i det nye hospital.

- Vi bruger mock-ups til at kvalificere grundlaget for beslutninger, der skal træffes i projektet. Indtil nu har vi kunnet anvende mock-ups til at kvalificere arealer og til at teste nye teknologier/teknik, siger specialkonsulent, Lisbeth Andersen, på Nyt OUH.

 

Et eksempel på test af det byggetekniske paradigme i mock-up'en (foto: Nyt OUH).

 

Brugerinddragelse giver pote

Brugen af mock-ups i planlægningen af det nye hospital skaber rammerne for optimal brugerinddragelse, og giver mulighed for at inkorporere konkrete erfaringer fra personalet, som med central brugererfaring bidrager til at skabe de rette forhold for ansatte og patienter.

Lisbeth Andersen er begejstret for brugernes input, og understreger samtidig i forbindelse med brugerinddragelsen vigtigheden af følelsen af ejerskab hos personalet, når de nye sygehuse tages i brug. Helt konkret har brugerne bidraget til at arealkvalificere en række forskellige rum og gangbredder.

- Vi oplevede eksempelvis, at vi måtte ændre arealet på patienttoilettet. Brugerne syntes toilettet på 9 m2 var for stort og skabte usikkerhed og utryghed for patienter og personale. Derfor har vi nu med succes reduceret størrelsen til 7 m2, fortæller Lisbeth Andersen.

 

Situation under opførelse af den tekniske mock-up (foto:Nyt OUH).

Mock-up’ens mange muligheder
Det er planen, at mock-up’en af det nye byggetekniske paradigme foreløbigt bliver stående og indgår som en vigtig del af planlægningen af byggeriet fortløbende.

- Vi ønsker at bruge mock-up’en fremadrettet til at teste og kvalitetssikre arealer, teknologier og indretning. Dette skal naturligvis ske i et samarbejde med brugerne fra OUH. Man skal heller ikke glemme, at brugen af mock up’s mere generelt ligeledes spiller positivt ind i hele designprocessen samt for den endelige bygning og indretningen af den, siger Lisbeth Andersen.