Gå til indhold

Regnvand bliver brugt som ressource på DNV-Gødstrup

Når Region Midtjyllands nye sygehus i Gødstrup står færdigt i 2020, vil det blive med et innovativt og bæredygtigt koncept for overflade- og regnvand, der vil omdanne det fra en ’belastning’ til en ressource

DNV-Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest, skyder mod 2020 op lige ud for Herning. Som led i Region Midtjyllands Agenda 21 Strategi og handlingsplan 2012-15 skal der i planlægningen af sygehuset sikres bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning.

Projektleder og kontaktperson for strategi- og handlingsplanen i Region Midtjylland, Mogens Bjørnlund, understreger, at bæredygtig udvikling har høj politisk prioritet i regionen:

- Med Region Midtjyllands Agenda 21 Strategi og handlingsplan for 2012-2015 er der lagt en ambitiøs politisk plan for, hvordan vi skal agere i forhold til de udfordringer, vi som samfund står overfor med hensyn til klimaet. Bæredygtighed i form af miljø- og klimavenlige løsninger skal ifølge planen være et gennemgående tema og tænkes ind og integreres i alle tænkelige processer.

Regnvand som landskabets grundsten

Totalrådgiver på byggeriet, konsortiet CuraVita, har som resultat af disse politiske tanker integreret bæredygtighed som en central del af projektet i sin udarbejdelse af en helhedsplan for hospitalet. Konceptet for håndteringen af overflade- og regnvand er et lysende eksempel på dette.